hostgator coupon code 50 off

home-page-banner-neeLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHA

 

Ruim 6000 klachten over vliegtuigoverlast in 2013Klachtenoverzicht Toestellen 2013

Op 10 februari 2014 verscheen van Milieudienst Rijnmond het jaarverslag met een overzicht van alle milieuklachten over 2013.

Wanneer specifiek naar geluidsoverlast wordt meldt Rotterdam The Hague Airport dat er minder klachten zouden zijn omdat er minder lawaai werd geproduceerd.

De onpartijdige cijfers bewijzen het tegendeel: bijna de helft van alle geluidsklachten worden veroorzaakt door vliegverkeer bij dit vliegveld. Het aantal klachten lag op hetzelfde niveau als 2012, waardoor er beslist geen sprake is van afname. Mogelijk wel van ontkenning.
Verder is de drempel tot het maken van overlast meldingen vrij hoog omdat DCMR de klacht per vlucht gespecificeerd wil hebben. Gedupeerden die door structurele geluidsoverlast worden geteisterd kunnen van aanhoudende en/of toenemende overlast geen melding maken. Wanneer zij zich bij iedere overlast veroorzakende vliegbeweging melden worden deze gedupeerden gekenmerkt als ‘veel klagers’ (lees: niet representatief), terwijl dit juist een alarmbel moet laten afgaan.
De cijfers worden dus ook door invloed van Vliegveld lobby gekleurd weergegeven.
Rekening houdend met het feit dat niet iedereen weet waar luchtvaartklachten te melden zijn, mag het als vanzelfsprekend worden beschouw dat de mensen die overlast ondervinden van de dagelijkse vliegbewegingen een veelvoud is dan de ruim 6000 klagers die zich daadwerkelijk hebben gemeld.
Lees hier het gehele DCMR rapport van 65 pagina’s of de passage rond vliegverkeerhinder (4 pagina’s) klik hier.

Bron: rapportage DCMR


Stop Vlliegtuigoverlast  Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2017 FaceBookLogo
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport

VERENIGINGS NIEUWS

 • Interne zaken

  Allereerst een warm welkom aan alle nieuwe leden. De groei van het aantal leden houdt gestaag aan. Met inmiddels meer dan 700 gezinnen, is ons draagvlak aanmerkelijk vergroot.

  Lees meer...  
 • RESULTATEN ALV

  Beste leden,

  Mede naar aanleiding van de ALV op 28e maart 2017 werden enkele vragen gesteld, die wij hier publiekelijk beantwoorden.

  Lees meer...  
 • Ledengroei BTV houdt aan

  De 'verkenner' heeft een advies uitgebracht waaruit blijkt dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Het aantal verontruste leden neemt toe.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging ALV 2017

  Bestuur van de BTV nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 28 maart 2017. LET OP: GEWIJZIGDE TIJD. Aanvang 20:30 uur.

  Lees meer...