Brief aan Gemeente Rotterdam: Rapport GGD Rotterdam-Rijnmond

(26 juni 2008) Geachte wethouders,

De Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) wil U graag het volgende voorleggen. Wij zijn U erkentelijk dat de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond enige tijd geleden aan Meijers Research opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar de beleving van de omgeving en het v66rkomen van hinder bij omwonenden van Rotterdam Airport.

Vergelijkbare onderzoeken zijn eerder gedaan in 1997 en 2001. Het recente onderzoek is in februari 2008 gepubliceerd.

Het onderzoek toont overduidelijk aan dat de totale hinderbeleving door geluid van Rotterdam Airport in Hillegersberg Zuid/Schieboek en Overschie (en Noordelijk Schiedam en Bergschenhoek), relatief ongunstig is. Vooral in eerstgenoemde twee gebieden is de overlast t.o.v. 2001 aanzienlijk toegenomen. Vooral de hinder in de ochtend en middag is toegenomen to.v. 2001. En ook de hinder in het weekend is beduidend toegenomen t.o.v. 2001. De impact van het geluid van vliegtuigen op het woongenot is toegenomen. 15% van de mensen in de zgn. Hinder* gebieden (o.a. ScMebroek) vindt dat hun woning meer waard zou zijn als er geen luchthaven zou zijn. 76% van de mensen vindt dat klagen over vliegtuiglawaai (bij de DCMR Milieudienst Rijnmond) niet helpt. 62% van de mensen gelooft dat de milieusituatie rond Rotterdam Airport zal verslechteren. 52% van de mensen in de Hinder* gebieden vindt dat de overheid (veel) te weinig doet.

De BTV vindt dit belangwekkende en tegelijk schokkende informatie. Onze eerste vraag aan U is dan ook of U deze mening deelt.

Via het collegeprogramma ‘De Stad van aanpakken: een Rotterdams resultaat voor de periode 2006-2010′, laatst nog bevestigd in debatten in de Rotterdamse gemeenteraad over Rotterdam

Airport op 15 maart 2007 en 14 juni 2007, heeft U als wethouders van de gemeente Rotterdam ons beloofd *te streven naar vermindering van de geluidsoverlasf. Uit de rapportage van de GGD blijkt dat de geluidhinder thans alleen nog maar is vermeerderd.
Onze tweede vraag aan U is aan ook: welke aanvullende maatregelen gaat U treffen om te komen tot vermindering van de geluidsoverlast?

Afschrift van deze brief zonden wij aan de Raadscommissie Economie, de Rotterdamse deelgemeenten Hillegersberg-Schiebroek, Overschie, en de gemeenten Schiedam en Lansingerland.

Met vriendelijke groet,

S. Sinnecker
Voorzitter/secretaris van het bestuur van de BTV.


Stop Vlliegtuigoverlast  Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2017 FaceBookLogo
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport

e-boekhouden

 

zakelijk vliegen oke-groeien nee

Lid worden?

 


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Interne zaken

  Allereerst een warm welkom aan alle nieuwe leden. De groei van het aantal leden houdt gestaag aan. Met inmiddels meer dan 700 gezinnen, is ons draagvlak aanmerkelijk vergroot.

  Lees meer...  
 • RESULTATEN ALV

  Beste leden,

  Mede naar aanleiding van de ALV op 28e maart 2017 werden enkele vragen gesteld, die wij hier publiekelijk beantwoorden.

  Lees meer...  
 • Ledengroei BTV houdt aan

  De 'verkenner' heeft een advies uitgebracht waaruit blijkt dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Het aantal verontruste leden neemt toe.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging ALV 2017

  Bestuur van de BTV nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 28 maart 2017. LET OP: GEWIJZIGDE TIJD. Aanvang 20:30 uur.

  Lees meer...