Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Schiedam 24BTV: klacht na verzwijgen kritiek richting Luchthavenbesluit

De vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) heeft een klacht ingediend tegen burgemeester en wethouders van Schiedam omdat haar kritiek in de aanloop naar een Luchthavenbesluit wordt weggemoffeld.

Alfred Blokhuizen

Alfred Blokhuizen wendt zich ook tot de Nationale Ombudsman

Belangen van de BTV geschaad

BTV-voorzitter Alfred Blokhuizen vindt dat het participatietraject voor Rotterdam The Hague Airport daarmee een vertekend beeld krijgt, maar ook ziet hij de belangen van de BTV geschaad.

Hij dient de klacht in bij B&W, omdat het college het onafhankelijke projectteam financiert dat het participatietraject begeleid. Dit projectteam bestaat uit de private partijen Wesselink Van Zijst en Viridis Business Advisory. Het resultaat van de participatie komt in een Joint Fact Finding (JFF). Dit rapport staat aan de basis voor het komen tot een Luchthavenbesluit door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Maar het projectteam heeft nagelaten om in het rapport expliciet te vermelden dat de BTV zich met de (ook juridische) inhoud niet kan verenigen.

De juiste wijze

De BTV heeft dat al een paar keer onder de aandacht gebracht van Wesselink Van Zijst en deze organisatie zou toegezegd hebben om met een rectificatie en een mededeling op de website duidelijk te maken dat de BTV zich niet met de JFF kan verenigen. Dat is echter niet op de juiste wijze gebeurd en de BTV vindt dat kwalijk, omdat het rapport een juridische werking heeft en daarmee de opmaat is naar het Luchthavenbesluit.

Als uit het rapport niet duidelijk blijkt wat het standpunt van de BTV is, kan de Raad van State bij een procedure de BTV voor de voeten werpen dat de vereniging het eens moet zijn geweest met de uitkomsten van het participatietraject. Volgens voorzitter Blokhuizen zet dat de BTV op achterstand. Dat gaat ten koste van de gelijkheid op proceskansen, ook wel equality of arms genoemd. Dat is een inbreuk op artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als financier van het projectteam werkt het college van B & W aan deze inbreuk mee, redeneert de BTV.

Nationale Ombudsman

Behalve een klacht overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht heeft de BTV ook een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman.

Gemeenteraadsverkiezingen

De BTV vindt het hoogst merkwaardig dat uit correspondentie met Wesselink Van Zijst blijkt dat de JFF afgerond moet zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Daaruit volgt volgens Blokhuizen dat de kwaliteit en inhoud van de participatie ondergeschikt is aan de procedure.

Bron: Schiedam 24, 10 september 2021

VERENIGINGS NIEUWS

 • Manifestatie "Sluit luchthaven Zestienhoven"

  Zaterdag 18 december. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze unieke manifestatie.

  Lees meer...  
 • Geslaagde presentatie BTV op Sociale Straat

  Op 9 oktober was in Rotterdam Overschie een braderie gecombineerd met de Sociale Straat. De BTV had hier een duidelijke zichtbare plaats.

  Lees meer...  
 • Stand bemanning (M/V) gezocht

  Voor een presentatie op de Culturele Straat, op zaterdag 9 oktober in Rotterdam-Overschie

  Lees meer...  
 • Mutatie bestuur

  Wegens verhuizing en andere werkzaamheden hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Ivana Citterbartova als bestuurder.

  Lees meer...