Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

AD OnlineRIVM: Verlaag toegestane geluidniveaus om hart- en vaatziekten aan te pakken

De overheid moet maatregelen nemen om te zorgen dat geluidsoverlast minder ernstige schade aan de gezondheid oplevert. Dat staat in een nieuw RIVM-advies.

Vooral spoorgeluid veroorzaakt meer hinder dan eerder werd berekend.

Orendicht
Ernstigere gezondheidseffecten van omgevingsgeluid, zoals de meest voorkomende hart- en vaatziekten, treden volgens nieuwe inzichten al bij lagere niveaus op dan in het verleden. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eind 2018 een vernieuwde richtlijn over omgevingsgeluid uitgebracht.

Uit het RIVM-onderzoek komt nu naar voren dat het Nederlandse beleid absoluut kan worden verbeterd...

Uit het RIVM-onderzoek komt nu naar voren dat het Nederlandse beleid absoluut kan worden verbeterd, in navolging van de WHO-adviezen. Zo kunnen de wettelijke maximaal toegestane geluidniveaus worden verlaagd om het extra risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Beter in beeld krijgen

Ook is het mogelijk om mensen met ernstige hinder of slaapverstoring beter in beeld te krijgen als beleidsmakers een groter gebied nemen vanaf de geluidsbron (bijvoorbeeld een trein of vliegtuig) als maatstaf voor overlast.

Het RIVM stelt: ,,Het Nederlandse geluidbeleid heeft als doel schadelijke gezondheidseffecten te voorkomen door preventie en vermindering van de overlast.” Toch ondervinden mensen in ons land veel hinder van geluid door wegverkeer, treinen, vliegtuigen en windturbines. Dat moet anders en beter.

...mensen in ons land veel hinder van geluid door wegverkeer, treinen, vliegtuigen en windturbines. Dat moet anders en beter.

Het instituut beveelt de overheid aan om bij het beeld brengen van de omvang en de verdeling van de ziekten veroorzaakt door geluid, de meest actuele inzichten te gebruiken. Ook moeten er duidelijke doelen komen, zodat het leven van mensen aantoonbaar verbetert.

Bron: AD, 6 juni 2020

Lees ook
Geluidsoverlast maat mensen ziek
Schadeclaim geluidsoverlast Lelystad Airport mogelijk de eerste van velen (AD-PREMIUM-artikel)

VERENIGINGS NIEUWS

 • BTV neemt deel in nieuwe Participatie-proces RTHA

  De luchthaven is verplicht een nieuwe vergunning, een Luchthavenbesluit, aan te vragen.

  Lees meer...  
 • Contributie niet verhoogd

  Evenals vorig jaar, wordt de contributie factuur gestuurd voorafgaand aan de ALV. Het lidmaatschap is ook dit jaar niet verhoogd.

  Lees meer...  
 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...