Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Algemeen Dagblad, AD‘Groei Rotterdam Airport mag nieuwbouwplannen Schiedam niet in de weg zitten’

De woningbouwplannen van Schiedam mogen niet beperkt worden vanwege de groei van de luchtvaart en dan met name door de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Dat schrijft het Schiedamse stadsbestuur in zijn zienswijze als reactie op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050.

In de provincie Zuid-Holland geldt een woningtekort. Daarom moeten er de komende jaren zo’n 250.000 huizen worden gebouwd, waarvan zesduizend in Schiedam. De wens bestaat om dit zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied te doen, wat leidt tot meer hoogbouw omdat er weinig ruimte is.

RV RotterdamTheHagueAirport 8

Het Schiedamse stadsbestuur schrijft te hechten aan de waarde van de vliegveiligheid, maar vindt dat er ook ruimte moet zijn voor maatwerk voor toekomstige hoogbouw op de aanvlieg- en vertrekroutes naar de luchthaven. Het college vreest dat in deze gebieden het geluidniveau ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ zal zijn, met alle negatieve gevolgen van dien voor de verkoop van de woningen.

(Geen) draagvlak

‘Zestienhoven’ maakt er geen geheim van graag te willen uitbreiden, vooral met het aantal commerciële vluchten. Hiermee neemt ook de overlast toe, met name voor de bewoners van Schiedam-Noord. Het stadsbestuur benadrukt in de zienswijze nogmaals dat er voor groei geen draagvlak is in de regio. Ook heeft het zorgen over de toename van het aantal nachtvluchten en de vluchten in ‘de randen van de nacht’. Het stadsbestuur noemt die ‘onacceptabel’.

Bron: AD, 27 juli 2020

VERENIGINGS NIEUWS

 • Machtigings formulier ALV-2020 gesloten.

  Lees meer...  
 • BTV dient ‘zienswijze’ in op concept Luchtvaart-nota.

  Minister Cora van Nieuwenhuizen ( minister van Infrastructuur en Waterstaat ) heeft een concept nota gepubliceerd over de toekomst tot 2050 van de Luchtvaart.

  Lees meer...  
 • Rotterdam Airport, Dankjewel!

  Niet veel leden zullen deze titel direct begrijpen. Maar er is zeker een aanleiding om de directie van het vliegveld te danken.

  Lees meer...  
 • Meetpunten geplaatst

  Enorme dank aan de honderden spontane bijdragers van de crowdfundactie!

  Lees meer...