Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

LeidsDagbladBurgerorganisaties vragen informateur Tjeenk Willink: geef luchtvaart nieuwe koers

Zes burgerorganisaties hebben informateur Tjeenk Willink en de Tweede Kamer in een brief verzocht om de luchtvaart in het coalitieakkoord een nieuwe koers te geven.

,,We staan op een tweesprong. Moet ons land doorgaan met luchtvaartgroei die de hinder en uitstoot nog groter zal maken, maar de economie te weinig oplevert? Nee. Het luchtruim is al overvol’’, menen de organisaties (Bewoners Omgeving Schiphol, SchipholWatch, Landelijk Burgerberaad Schiphol, SATL-Lelysstad, Mobilisation for the Environment en Werkgroep Toekomst Luchtvaart). De vereniging BTV-Rotterdam is hiermee vertegenwoordigd.

Moet ons land doorgaan met luchtvaartgroei die de hinder en uitstoot nog groter zal maken, maar de economie te weinig oplevert? Nee!

Ze menen dat Nederland goed toe kan met 350.000 vliegtuigbewegingen per jaar, op Schiphol en de regionale luchthavens tezamen. Dat is een stuk minder dan het aantal vluchten in 2019, voor de coronacrisis. ,,Met 350.000 vliegtuigbewegingen kan een uitstekende internationale verbinding met de wereld worden onderhouden. Die is bestemd voor alle passagiers van en voor Nederland. Er zijn dan wel minder toeristen met extreem goedkope tickets en transferpassagiers. Dat is het beoogde maatschappelijke nut. Opening van Airport Lelystad is overbodig en onnodig belastend voor de leefomgeving.’’

Over de bijzondere omstandigheid van de coronacrisis voor de luchtvaart schrijven ze: De huidige situatie biedt een uitgelezen kans om een pas op de plaats te maken voor het ontwikkelen van een nieuwe politieke koers van de luchtvaart, die veel beter bij de zorgvuldige omgang met de leefomgeving past dan ’voortmodderen’ met economisch ongemotiveerde luchtvaartgroei. De bewoners moeten in dat ontwikkelingsproces de volle gelegenheid krijgen om inhoudelijk te participeren.’’

Geen democratische controle

Ook de Tweede Kamer wordt door de zes burgerorganisaties aangesproken. Die wijzen op de eerdere groei naar 500.000 vluchten die ,,tegen de afspraken in gepaard is gegaan met meer hinder, de zogenaamde Aldersparadox.’’ Ze geven in de brief een aantal voorbeelden van toegenomen hinder. ,,Bij al deze voorbeelden valt op dat ze niet leiden tot gedegen democratische controle door de Tweede Kamer, waardoor de krachtige luchtvaartlobby nog steeds vrij spel heeft. De bewoners willen de Tweede Kamer als belanghebbenden bij de tegenmacht van het parlement op dit gemis aanspreken.’’

Bron: Leidsch Dagblad, 28 april 2021

VERENIGINGS NIEUWS

 • BTV neemt deel in nieuwe Participatie-proces RTHA

  De luchthaven is verplicht een nieuwe vergunning, een Luchthavenbesluit, aan te vragen.

  Lees meer...  
 • Contributie niet verhoogd

  Evenals vorig jaar, wordt de contributie factuur gestuurd voorafgaand aan de ALV. Het lidmaatschap is ook dit jaar niet verhoogd.

  Lees meer...  
 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...