CRO, de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven RotterdamRapportage van de Werkgroep Hinder Beperking van de CRO

Omwonenden konden afgelopen zomer hinderbeperkende maatregelen indienen rond vliegtuigoverlast vanaf RTHA. Deze oproep kwam van de CRO, de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam.

Vanwege de nadrukkelijke aanwezigheid van RTHA als vertegenwoordiger werd vooraf door de vereniging gesteld dat dit een omgedraaide wereld is. De situatie is dat één partij vervuild en overlast veroorzaakt en dat de gedupeerden maar met een oplossing moesten komen hoe dat wordt opgelost.

Alle inzenders hebben van de CRO een terugkoppeling gekregen. Hierbij een overzicht.

Criteria

De ingediende voorstellen zijn uiteindelijk getoetst aan 2 criteria:

1. Het voorstel past binnen de huidige (geldende) wet- en regelgeving.
2. Het voorstel past binnen de huidige (geldende) “Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport”.

Op zich logisch: het is niet mogelijk om nu een voorstel over te nemen dat in strijd is met de geldende regelgeving. Die regelgeving gaat veranderen als er een nieuw luchthavenbesluit in werking treedt. Zoals wordt opgemerkt, kunnen dan voorstellen die nu niet haalbaar zijn (door strijdigheid met de regelgeving) dan wel een rol gaan spelen.

In totaal waren er 69 inzendingen, met in totaal 95 voorstellen. Daarvan zijn er 53 afgevallen en 42 worden verder onderzocht.

Afvallers

Het merendeel van de afvallers betrof minder vliegbewegingen/vluchten door uitsluiten of verminderen van een bepaalde categorie, minder of geen nachtvluchten, stop op uitgeven van vrijgekomen slots, etc. Die voorstellen zijn naar opgave van CRO niet uitvoerbaar vanwege:

 • de geluidsruimte en openingstijden (in de omzettingsregeling vastgelegd)
 • de liberalisatie van het vliegverkeer (in verdragen) (waardoor discriminatie van reismotief bijv. niet mogelijk is)
 • capaciteit niet beperkt kan worden zolang er geluidsruimte is)

Tegen deze beoordeling valt nu weinig in te brengen.
Andere voorstellen die de volgende ronde niet haalden, betreffen:

 • verplaatsing van het vliegveld
 • verkorting of verdraaiing van de baan
 • alleen geluidsarmere vliegtuigen toelaten

Door naar de volgende ronde:

 • verhoging / aanpassing havengelden
  Maar liefst 31 keer voorgesteld. Dat heeft RTHA in eigen hand en daarmee kun je natuurlijk proberen het vliegverkeer zodanig te beprijzen dat het leidt tot een vermindering van het aantal vluchten.
 • vermijden van vliegen boven woonwijken Schiedam, boven Delft en boven Schiebroek. Aanpassing dus van vliegroutes.
 • BTW en accijns verhogen
 • directiewoning onder aanvliegroute. Weliswaar Niet in strijd met enige regelgeving maar niet realistisch
 • terugdringen parkeeroverlast Schiebroek
 • controle/handhaving verbeteren
 • geluidsschermen om grondlawaai te beperken
 • geen verdere uitbreiding

De Vereniging BTV verwacht dat er uiteindelijk (in deze fase) weinig van de voorstellen overblijven (tenzij er iets wel iets gedaan wordt met de tarieven), maar desalniettemin zijn er enkele bruikbare voorstellen gedaan. Middels deze website en social media houden wij u op de hoogte.