gemeente-schiedamSchiedam verzet zicht tegen bestemmingsplan RTHA

Gemeente Schiedam heeft zich kritisch opgesteld tegenover de ontwerp bestemmingsplan rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

In de zienswijze die als formeel document van Gemeente Schiedam aan Gemeente Rotterdam is gezonden worden meerdere aspecten aangeduid die niet correct zijn danwel in onjuiste volgorde worden voorgesteld. Niet onbelangrijk is de signalering van Burgemeester van Schiedam dat:

  1. Niet onbelangrijk is de signalering van Burgemeester van Schiedam dat de wijzigingsbevoegdheid in strijd is met goede ruimtelijke ordening. De brief verwijst naar jurisprudentie over dit onderwerp en dat verplichte stappen niet zijn genomen.
  2. Tot slot signaleert Gemeente Schiedam dat er slordige formuleringen worden gebruikt die meervoudig kunnen worden uitgelegd.   
  3. In de zienswijze die als formeel document van Gemeente Schiedam aan Gemeente Rotterdam is gezonden worden meerdere aspecten aangeduid die niet correct zijn danwel in onjuiste volgorde worden voorgesteld.
  4. Evenals gemeente Lansingerland ziet Gemeente Schiedam dat uitbreiding op de grond niet los gezien kan worden van het voornemen van RTHA op termijn meer vluchten te laten uitvoeren.

Om deze redenen vraagt gemeente Schiedam de activiteiten rond het bestemmingsplan op te schorten tot bekend is wat de minister besluit over het aantal vluchten en het aantal DeciBel dat mag worden geproduceerd.

Lees hieronder het document.

2016-01-20 Schiedam Collegebrief zienswijze voorontwerp bestemmingsplan RTHA