Is dat zo?

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) doet tegenstrijdige uitspraken.

Afgelopen jaren is vaak gebleken dat woordvoerders van het vliegveld vaak uitspraken doen die aangepast zijn aan het belang van zijn toehoorders.
Tot deze woordvoerders behoort zeker ook de directeur Ron Louwerse. Dankzij zorgvuldige research van onze adviseurs kunnen tal van onjuiste uitspraken worden 'ontmaskerd.'

Veel gebruikte kreten om de aanwezigheid en uitbreidingsplannen van RTHA te rechtvaardigen zijn vage omschrijvingen "goed voor de werkgelegenheid" en "stillere vliegtuigen". Dit klinkt veelbelovend, maar lees hier wat het in werkelijkheid betekent.

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 

“Ondanks de groei van het luchtverkeer op Rotterdam is het aantal klagers juist aanzienlijk afgenomen.”

BTV hierover: Deze uitspraak is onjuist. Het betreft hier het aantal 'geregistreerde' klagers. Het aantal omwonenden die bloot staat aan een geluidsniveau dat schadelijk is voor de gezondheid is veel hoger. Veel omwonenden hebben herhaaldelijk geklaagd maar tot hun spijt gemerkt dat elke 5 jaar Rotterdam The Airport opnieuw mag uitbreiden. Hierdoor zien burgers het nut niet om verder te blijven klagen. Opmerkelijk: het is niet mogelijk een klacht in te dienen voor 'structurele' overlast van vliegverkeer. Dus elke keer dat een vliegtuig overvliegt, moet een klager daarover een afzonderlijke klacht indienen. Deze wijze van klachtenregistratie doet een groot beroep op het uithoudingsvermogen van klagers en heeft uiteindelijk een remmende werking op de 'geregisterde’ overlast, ten voordelen van de luchtvaartsector. Gevolg: veel omwonenden gaan gebukt onder een verslechtering van het woonklimaat, grotere risico’s voor de gezondheid, een dalende waarde van huizen. Daarnaast staat in het  milieurapport van DCMR 2013 dat 47% van alle klachten over lawaai betrekking heeft op vliegverkeer. Het totaal aantal klachten is vergelijkbaar met 2012. 10% meer mensen hebben aangegeven overlast te ondervinden van vliegverkeer. De meeste hinder veroorzaken de straalvliegtuigen Boeing 737-700 en de Boeing 737-800. Het merendeel van het grote vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport wordt met deze toestellen uitgevoerd.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.