Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering(ALV)

op dinsdag 28 juni 2022

Rotterdam, 14 mei 2022

Beste familie {{achternaam}},

Hiermee nodig ik u als voorzitter van de vereniging BTV uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op dinsdag 28 juni 2022.

  • Plaats: wijkgebouw “De Buurvrouw” (v/h De Castagnet)
     Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam - Schiebroek
  • Aanvang: 20.00 uur (De zaal is open vanaf 19.30 uur).

 

Beste leden,

Het afgelopen jaar was een zwaar jaar voor het bestuur en haar adviseurs mede in het kader van de procedure Nieuw Luchthavenbesluit RTHA en de werking van door de directie RTHA ingestelde participatietraject Nieuw Luchthavenbesluit RTHA. Als voorzitter, was ik door het bestuur gemachtigd om zitting te nemen in dit participatietraject. In de ALV zal ik u hierover informeren. Tevens bespreken wij met u de vervolgstappen.

Verder wordt u geïnformeerd over de juridische procedures. Hierbij is het belangrijk te melden dat wij als vereniging BTV genoodzaakt zijn om onze notariële akte te herzien vooral rondom artikel 2. U ontvangt hierover op korte termijn een afzonderlijke nieuwsbrief.

Er wordt ook ingegaan over de voortgang van ons project Rotterdam Central Park.

Wij werken nauw samen met tal van andere organisaties. Toch heeft de vereniging dringede behoefte aan extra ‘handen’ maar ook ‘monden’ om in de komende periode die cruciaal is voor de leefbaarheid van de regio. Wij zijn dringend opzoek naar actieve steun, bijvoorbeeld een penningmeester.
Wilt u iets doen tegen de dreigende groei van de luchthaven, geef u op als vrijwilliger (voor beperkte duur). U bent hard nodig! Dank u wel.

Hoop u allen te ontmoeten weer gelukkig live, op de dinsdag 28 juni 2022.

Namens het bestuur van de vereniging BTV,

Alfred Blokhuizen
Voorzitter van de vereniging BTV

Alle relevante stukken zijn u persoonlijk per e-mail toegezonden.