nlenfrde

In memoriam - Wil van Leeuwen

Het bestuur ontving het bericht dat zaterdag 5 november 2022 Wil van Leeuwen, voormalig penningmeester van de BTV, na een kort ziekbed is overleden.

Wil van Leeuwen, oud penningmeester van de BTV

Wil was tevens penningmeester van de Zonnebloem. Voor de BTV was hij een toegewijde kracht, met een eigen visie op de activiteiten van de vereniging BTV, met als doel bewaking en bescherming van de gelden.
Vanwege zijn gezondheidstoesteand was Wil per 1 juli 2022 afgetreden als bestuurder/penningmeester van de vereniging.

Het bestuur, adviseurs en haar leden van de vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast leven mee met de naasten en familie en wensen hen veel sterkte toe met het verlies en met de verwerking.

Rotterdam 5 november 2022