Het BTV jaarverslag van 2010

Een kort overzicht van de activiteiten van het bestuur en zijn adviseurs in 2010.

Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van het 25 jarig bestaan van de BTV en het schrijven van brieven en persberichten aan diverse instellingen en kranten als reactie op de plannen van de Rijksoverheid en de Provincie Zuid-Holland betreffende de uitbreiding van Rotterdam Airport.

Nieuwe naam

Rotterdam Airport heet tegenwoordig: Rotterdam The Hague Airport! (afgekort RTHA). Deze naamsverandering is tot stand gekomen nadat het Marinevliegveld Valkenburg is gesloten en Rotterdam Airport BV gevraagd heeft om Rotterdam Airport aan te wijzen als regerings- en militair vliegveld.

Verzoek van Rotterdam Airport aan de Minister

Het verzoek van Rotterdam Airport aan de Minister van Verkeer en Waterstaat om een grotere geluidsruimte toe te staan voor uitbreiding van dagvluchten, maar ook van nachtvluchten van regerings- en militaire vliegtuigen, is goed gekeurd op 22 september 2010. De BTV is op 30 november 2010 in beroep gegaan tegen dit besluit bij de Raad van State. Zij vindt dat de overheidsvluchten afkomstig van Marinevliegveld Valkenburg in de huidige geluidsruimte dienen te worden ingepast. Vooral de voorgenomen uitbreiding van vluchten in de randen van de nacht en in de nacht vindt zij onaanvaardbaar! Door het toestaan van uitbreiding van vliegverkeer zal er meer geluidsgeluidsoverlast en luchtverontreiniging ontstaan. De BTV is daar uiteraard tegen.

Ledenvergadering

Op 20 april 2010 is een feestelijke, jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het nieuwe pand van de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Deze Milieudienst is heel belangrijk voor mensen die klachten over het vliegverkeer hebben. Er kan 24 uur gebeld of gemaild worden!

 De voorzitter, Servaas Sinnecker, heeft stil gestaan bij de oprichting van de BTV in 1985. Hij noemde vooral de naam van Peter Nederveen, gestorven in 2009, die de BTV grote bekendheid heeft gegeven. Het bestuur van De BTV mist deze bevlogen man en Servaas vraagt dan ook aan de aanwezige leden of er mensen zijn die in het bestuur willen plaatsnemen.

Deze oproep doet de BTV nu ook aan de leden die niet aanwezig waren op 20 april. U kunt u ook als adviseur opgeven. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Janneke van der Hooft, mailen via het contactformulier.