nlenfrde

luchthavenbesluitRTHA wil halvering van nachtrust en dubbel aantal vluchten

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) werkt aan een aanvraag voor een nieuw Luchtvaart Besluit. Dit besluit regelt onder andere het aantal vluchten dat dit vliegveld mag uitvoeren en wanneer.

De behoefte moet de luchthaven zelf aangeven, maar door de Minister wordt verwacht dat het in overleg met de buren/bewoners wordt geformuleerd om draagvlak te hebben.

4 uur slaap

In het concept dat op 12 april 2022 is gepresenteerd wordt als plan voorgesteld het huidige ‘nachtregime’ van 23:00 uur tot 07:00 uur los te laten. Dit zou volgens het plan moeten worden vervangen voor het tijdslot 02:00 (’s nachts) tot 06:00 in de ochtend. Dit houdt in dat omwoners een structurele nachtrust van 4 uur krijgen toebedeeld. Lees hier de betreffende passage uit het plan.

Uitzonderingen

Denk niet dat het dan ook volledig stil zal zijn, want er zijn nog altijd vluchten die volgens dit plan mogen worden uitgevoerd. Het enige verkeer wat in dit tijdvak plaats vindt zou het spoedeisend verkeer en politievluchten zijn. Echter, RTHA blijft beschikbaar als uitwijkluchthaven van Schiphol en bereikbaar voor kleine luchtvaart in geval van calamiteiten. 'Kleine luchtvaart' is een vage omschrijving voor de business jets.

Langer open, plus meer vliegen

Omdat volgens dit plan de luchthaven langer open is, ontstaat er meer ruimte voor meer vliegbewegingen. In de praktijk zou dit leiden tot een verdubbeling van het aantal in vergelijking tot de aantallen uit 2019, het recordjaar van RTHA, vóór de corona tijd.
Het plan, dat op 12 april werd gepresenteerd heet het “Voorlopig Pakket Particitipatietraject RTHA”. Het beschrijft dat alles aan elkaar is gerelateerd en dat wijzigingen niet mogelijk zijn, los van enkele marginale tekst aanpassingen.
Het is zeer verontrustend dat deze plannen zijn gepresenteerd, te meer omdat de luchthaven er alles aan doet om de indruk te wekken dat de bewoners het hier mee eens zouden zijn. Dat zijn de bewoners niet.

Voorgekookt

Het plan was reeds op schrift gesteld voor aanvang van het participatietraject en dateert uit 2018. De groeiwens is integraal gekopieerd. Input van bewoners is hierbij volkomen genegeerd.
Zie hier de oorspronkelijke prognose uit 2018 en eronder de actuele. Alles werkt naar groei toe.

Groeiplannen 2018

Bovenstaand fragment uit eerdere groeiplannen van RTHA. Deze kregen onder leiding van Verkenner Joost Schrijnen geen draagvlak.

"Nieuw voorstel". De plannen lagen reeds klaar...bewoners hoefden alleen maar aanwezig te zijn om het besluit te legitimeren.
"Nieuw voorstel". De plannen lagen reeds klaar...bewoners hoefden alleen maar aanwezig te zijn om het besluit te legitimeren.

Het is van zeer groot belang dat wij ons hiertegen verzetten.
Gepubliceerd: 20 augustus 2022