Rotterdam The Hague Airport wil aantal vliegbewegingen uitbreiden!

Uit een artikel in Metro (5 juli 2013) en advertorials in andere media blijkt dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA) steeds meer vliegbewegingen wil, maar ‘op dit moment’ daartoe wordt beperkt door het geldende vliegplafond!

Geluidshinder van Schiphol Airport

Verder suggereert RTHA in het artikel in Metro het beeld op dat passagiers voor RTHA ‘kiezen’. Hierbij merken wij op dat een Commissie onder voorzitterschap van Hans Anders (PvdA) in opdracht van de regering een advies verstrekt heeft over de geluidshinder van Schiphol Airport.De strekking van dat advies (2008) is om vluchten van Schiphol te verplaatsen naar Eindhoven Airport en Lelystad Airport! De Alderstafel adviseerde verder geen vluchten naar RTHA te verplaatsen om moverende redenen. Destijds heeft Camiel Eurlings (CDA) – als verantwoordelijk minister – ervoor gekozen vluchten te verplaatsen van Schiphol naar Eindhoven Airport en Lelystad Airport èn – in afwijking van het advies van de Alderstafel – ook vluchten te verplaatsen naar RTHA. De facto gaat het niet zozeer om een ‘keuze’ van passagiers, maar eerder om het ‘volgen’ van het aanbod van beschikbare ‘vluchten’. Als morgen besloten wordt vluchten te verplaatsen naar een nieuwe luchthaven in Zeeland zal dit automatisch ertoe leiden dat passagiers kiezen voor die nieuwe luchthaven.

Gezondheid van omwonenden

De BTV stelt dat uitbreiding van RTHA ten koste is gegaan van de gezondheid van omwonenden; ook al wordt dit stelselmatig gebagatelliseerd door de Rijksoverheid. Een van de redenaties die de Rijksoverheid volgt is dat omwonenden de overlast als minder gaan ‘beleven’ als de overlast stelselmatig aanhoudt. Zelfs als dit voor een aantal mensen het geval zou zijn, dan blijft er nog steeds een hele grote groep mensen die overlast als steeds erger gaan ‘beleven’. Ongeacht of mensen de overlast van RTHA als ‘meer’ of ‘minder’ gaan beleven, leidt een uitbreiding van de huidige vergunning tot hogere gezondheidsrisico’s en een duidelijke afname van het woongenot in de regio Rotterdam, ondanks de geruststellende woorden van de directeur van RTHA dat buren van RTHA niet hoeven te vrezen voor de aanleg van extra banen!

Piekgeluiden

Verder wordt het beeld opgeroepen dat vluchten op RTHA ‘voornamelijk’ dagwerk zijn. Dit schetst een onjuist beeld. Uit de harde praktijk blijkt dat de concentratie van het vliegverkeer op RTHA vooral plaatsvindt in de vroege ochtend en in de late avond; uitgerekend de perioden waarin mensen geen behoefte hebben aan piekgeluiden van stijgende en dalende vliegtuigen. Hoezo ‘dagwerk’?

Wetgeving Nederlandse luchthaven

Op basis van de wetgeving in Nederland mogen regionale luchthavens, waartoe RTHA behoort, elke 5 jaar een nieuwe aanvraag voor een aanpassing (lees: verruiming) indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA)). Het is niet toevallig dat RTHA juist nu met een persoffensief via verschillende media bezig is. Hiermee hoopt RTHA de ‘heersende opinie’ te beïnvloeden ten gunste van de luchthaven (lees: ten nadele van de omwonenden)!

De Economie?

Een adagium dat vaak wordt aangehaald is dat groei van de luchthaven goed zou zijn voor de Regionale Economie. Laten we elkaar nu niet voor de gek houden, meer vluchten, meer vakantiegangers zijn eerder goed voor de economie van de vakantiebestemmingen! Andere vaste doelgroepen van RTHA betreffen mensen die in het buitenland een tweede huis bezitten en regelmatig op en neer reizen. Daarnaast zijn er ook Europeanen die voor de werkgelegenheid naar Nederland komen en in de weekenden in hun thuisland verblijven. De facto leiden dergelijke verplaatsingen tot een uitgaande geldstroom. Verder zit er – met dank aan de VVD – geen belasting of accijns op kerosine, de brandstof voor vliegtuigen; ter vergelijking op de prijs van benzine zit een toeslag van 75% belasting en accijns!! Hoezo meer vluchten goed voor de Nederlandse economie? Kunt u zich voorstellen welk effect het op de Nederlandse Economie zou hebben als we het kwartje van Kok afschaffen en dit financieren door in het vervolg wel accijns te heffen op Kerosine?

Kortom: lees de artikelen van en over RTHA kritisch!

Download hier het artikel uit de METRO.
Dit bericht is in vergelijkbare strekking in meerder bladen geplaatst. Lees hier een reactie aan het Algemeen Dagblad.