Uitnodiging voor het bijwonen van de de ALV op dinsdag 21 april

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de uitnodiging voor het bijwonen van de de ALV op dinsdag 21 april 2015 om 20.15 uur.
Tevens ontvangt u het jaarverslag van de belangrijkste activiteiten over 2014

De andere onderwerpen worden tijdens de vergadering besproken in de Castagnet.
Mocht u nog andere belangrijke onderwerpen willen aandragen, die u tijdens de ledenvergadering besproken wilt hebben, dan kunt u deze per mail indienen.  
we heten u van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van de BTV