Gemeente RotterdamBTV reageert op programma Rotterdam duurzaam 2015-2018

Met deze brief aan Gemeente Rotterdam doet onze vereniging suggesties aan de hand om overlast van RTHA in te perken.

Tevens wordt expliciet verzocht onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit rond het vliegveld en maatregelen te nemen tegen verdere verontreinging.

"Beste gemeente Rotterdam,

Hartelijk dank voor de geboden mogelijkheid mee te denken met de verdere optimalisering van het programma duurzaam 2015-2018. Bijgaand treft u de bijdrage aan van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast BTV."

Lees hier de ingezonden brief.