nlenfrde

RotterdamVolle tribune

Op 3 november hebben veel BTV leden zich laten zien in Rotterdam. Het helpt!

De tribune zat vol toen wethouder Karremans zich moest verantwoorden in de gemeenteraad over zijn enquête over het vliegveld onder álle Rotterdammer zonder daar de omliggende wijken bij te betrekken. De BTV had hem daarover een open brief geschreven, gepubliceerd in het AD en de Havenloods (linkje). Ondanks de sneer onlangs van Leefbaar Rotterdam dat zij geen rekening wensen te houden met “volle tribunes met niet Rotterdammers” , weten wij wel beter. Het maakt wel degelijk indruk.

PubliekeTribune Gemeenteraad Rotterdam

Als kool

De vereniging BTV groeit enorm. De afgelopen maanden hebben we veel nieuwe leden ingeschreven. Er zijn er nu meer dan 1500. Steeds meer omwonenden begrijpen dat ze zich moeten organiseren om sterk te staan tegenover de lobby van Rotterdam Airport en Schiphol, de eigenaar. Sterk tegenover het ministerie I&W van Minister Harbers (VVD) die een warme relatie met de Nederlandse luchtvaart heeft. Omwonenden zullen door zich te organiseren en te laten zien, respect afdwingen. Het zal een strijd van organiseren en volharden worden.

Petitie tegen de plannen van Rotterdam Airport

Meer dan 8000 omwonenden tekenden tot nu toe de BTV-petitie tegen de plannen van RTHA. De petitie “geen groei en geen nachtvluchten voor RTHA”, wordt door een steeds grotere groep omwonenden onderschreven. Half november gaan BTV-vrijwilligers de tweede fase van deze petitie in. Op verzoek van bewoners uit onder andere Zuidplas en Vlaardingen gaat ook daar geflyerd worden.

Belangrijke data

  • 15 november eindrapport voor luchthavenbesluit RTHA
  • 6 december hoorzitting Rotterdam

Op 15 november verwachten we het eindrapport dat de basis is voor de aanvrage van het Luchthavenbesluit voor Rotterdam Airport. Dan zullen we lezen hoe RTHA zijn definitieve toekomst ziet. Vóór 1 januari 2023 moet deze vergunningsaanvrage door het vliegveld zijn ingediend bij Minister Harbers.
En ook dan weer kunnen gemeenten en omwonenden reageren, inspreken kortom hun mening geven. In Rotterdam staat voor 6 december een hoorzitting voor omwonenden, insprekers gepland. Doe dit als omwonende dan ook met alle creatieve inzet.

6 december is de hoorzitting. Het is dan wederom belangrijk om zowel veel mensen te hebben die komen inspreken, maar ook publiek op de tribune. Reserveert u deze datum vast?
Hou daarnaast, ook voor alle overige gemeenten, de nieuwsbrieven van BTV in de gaten. Er volgt nog een spannende tijd. Volhouden dus!

Namens het bestuur van de BTV.

PubliekeTribune Gemeenteraad Rotterdam