nlenfrde

Bewonersavond 'Toekomst Rotterdam The Hague Airport'.

Kom dinsdag 10 mei om 20.00 uur naar het Wijkcentrum De Buurvrouw (v/h de Castagnet),  Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam.

Deze avond is ingelast, mede omdat in Lansingerland een onwettig deurbeleid werd gevoerd en mensen buiten de woonkern werden geweerd. Op 10 mei is niet RTHA de organisator, maar  samen met een aantal bewonerspartijen in Schiebroek-Hillegersberg organiseert sbo Leven in Schiebroek.

De bewonersvertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam die zitting hadden in de participatiewerkgroep voor een nieuw Luchthavenbesluit Zestienhoven (RTHA) zijn uit het overleg gestapt en hebben zich gedistantiëerd van het groeiplan. Deze avond geven zij een toelichting.
U ben van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. 

Zaal "De Buurvrouw" (v/h Castagnet)

1. Lees hier: Kritiek van de BTV op het pakket 'afspraken'.
2. Link naar LIS-bewonersavond
3. lees hier het 'Voorlopig pakket afspraken'.