.

Adviesinstanties van de overheid

Commissie Alders (De Alderstafel) 

De Alderstafel is een overlegtafel onder voorzitterschap van voormalig minister en Commissaris van de Koningin van Groningen, de heer Hans Alders. De overlegtafel is in december 2006 opgericht om het kabinet te adviseren over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol in samenhang met de luchthavens Eindhoven en Lelystad. 

Kennisplatform Ultrafijnstof & Gezondheid

hetkug.nl


Op deze website bundelen wetenschappers en medici hun kennis op het gebied van (ultra)fijnstof in relatie tot de effecten hiervan op de gezondheid.

Expertise Geluid- en luchtkwaliteit

Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)

De NSG probeert geluidshinder in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. Zij beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.

 

Stichting InNoNoise

De Stichting InNoNoise stimuleert innovatie-activiteiten op het gebied van beperkingen van ongewenste belastingen van geluid en reductie van geluidhinder en voorts al hetgeen daar rechtstreeks of zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Commerciële organisaties

dB Vision

Algemene informatie over geluid waaronder wetgeving.

 

Sensornet

Vliegtuigen vormen in Nederland een belangrijke bron van geluidsoverlast, en het Geluidsnet (van Sensornet BV) is actief op het gebied van de identificatie van vliegtuiggeluid.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.