Wie kan lid worden van de BTV?

Iedereen die de Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast wil steunen kan lid worden!
Dat kan zijn omdat u overlast ondervindt van het vliegverkeer op Rotterdam-The Hague Airport of omdat u vindt dat de huidige overlast zeker niet verder mag toenemen. Door het het aanmeldingsformulier volledig ingevuld op te sturen wordt u lid ! U ontvangt vervolgens een welkomstbericht van de secretaris en de contributiefactuur van de penningmeester. De contributie voor dit kalenderjaar is vastgesteld op € 10,- Elke extra bijdrage (kennis, kunde, inzet of financieel) wordt van harte toegejuicht ! Klik hier om te zien wat voor hulp op dit moment gezocht wordt.
Niet-natuurlijke personen, zoals een bewonersvereniging, volkstuinenvereniging of bijvoorbeeld een milieuorganisatie, kunnen geen lid worden, maar kunnen de BTV wel steunen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kennis en informatie of door voorlichting. Financiële steun kan in de vorm van een donatie. Graag komen we met u in gesprek.

Hieronder een lijst van woonplaatsen waarvandaan veelvuldig overlast van Rotterdam The Hague Airport wordt gemeld. Ook inwoners van de 'overige' woonplaatsen zijn hartelijk welkom.

Locaties Meldingen Geluidsoverlast RTHA

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Bron: DCMR klachtenregistratie Rotterdam The Hague Airport.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?