Gouwe IJssel Nieuws

Kritische gemeenten geweerd bij participatie toekomst luchthaven.

Eerder had de BTV problemen met de juridische gevolgen van de "participatie" procedure voor de burgers en is door de projectleiding van verdere deelname uitgesloten. Kleinere gemeenten met veel overlast worden simpelweg niet eens naar hun mening gevraagd. Dit vereenvoudigd het proces aanmerkelijk...

... voor de luchthaven.
De projectleiding, die werkt in opdracht van de luchthaven, "moet" tegenstanders wel uitsluiten, want Rotterdam The Haque Airport zoekt alleen steun bij de kleine groep belanghebbenden om Zestienhoven te laten groeien. Op deze wijze wordt een democratisch proces naar eigen hand gezet. Dit is een pijnlijk moment van onthulling terwijl de klimaattop in Glasgow overlegt om de doelstellingen te kunnen behalen...

Rotterdam The Hague Airport

Analyse: Mening Zuidplas telt niet mee bij toekomst Rotterdam The Hague Airport

De gemeente Zuidplas heeft niets in de melk te brokkelen als het gaat om de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. Dat blijkt uit analyse van vragen aan het projectbureau, schriftelijke vragen van de SP en de behandeling in Provinciale Staten.

Ondanks dat er klachten zijn uit het gebied van Hollands Midden blijkt dat geen gemeente uit dit gebied aan tafel mag.

Ondanks dat het college van B&W denkt nu aan de onderhandelingstafel te zitten bij het aankomende luchtvaartbesluit over de regionale luchthaven, bij een voorpublicatie van de projectgroep OP 2 november in de commissie Ruimtelijke Plannen is er geen stoeltje voor de gemeente Zuidplas. Andere gemeenten zoals Waddinxveen of Gouda worden eveneens uitgesloten als gemeente, terwijl er wel klachten zijn uit deze omgeving.

De hele procedure lijkt vooral een feestje voor de MRDH, het samenwerkingsverband Metropool Rotterdam Den Haag. Ondanks dat er klachten zijn uit het gebied van Hollands Midden blijkt dat geen gemeente uit dit gebied aan tafel mag. Het college van B&W laat weten dat er door bewoners vertegenwoordiging is, dit blijkt bij navraag een betaalde vacature aan tafel te zijn.

Grootste belangengroep lijkt uitgesloten

De enige vereniging die wel haar leden serieus neemt is de BTV. Deze belangenorganisatie is inmiddels buiten spel gezet volgens haar voorzitter. De vereniging weigerde de geheimhouding over het toekomstplan omdat ze anders het niet met haar leden kon overleggen. Dat is door het projectbureau niet in dank afgenomen.

De enige vereniging die wel haar leden serieus neemt is de BTV.

Hetzelde projectbureau liet op vragen van Gouwe IJssel Nieuws weten dat de wethouder van Zuidplas de vertegenwoordiging van de inwoners is. Dit werd al ontkend door het college op grond van antwoorden op schriftelijke vragen van de SP.

Rol burgemeester Weber in het dossier

Opvallend is dat Burgemeester Weber voorzitter is geworden van het CRO. Het CRO luchthaven Rotterdam heeft tot taak om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. De burgemeester heeft als taak onafhankelijk dit werk te doen, tegen een wedde van ongeveer € 2.500 per jaar.

Bron: gouweijsselnieuws.nl , 1 november 2021