nlenfrde

changeIncVattenfall en Shell bouwen fabriek voor duurzame kerosine

'Druppel op de gloeiende plaat'

Een introductie van de redactie.

Wanneer er artikelen verschijnen over verbeteringen in de luchtvaart, waarmee of de mens of het milieu is gediend, wordt graag gestrooid met cijfers. Vooral een leek heeft geen idee of zo’n getal hoog of laag is.
In dit artikel wordt gemeld dat -als alles naar wens gaat- over vijf jaar wel 50.000 liter synthetische kerosine kan worden geproduceerd. Een lezer die denkt in benzine verbruik van zijn auto ziet hier een astronomisch getal staan. Een hoogleraar rekent uit dat je met deze jaar-productie het huidige aantal vliegtuigen van 1 dag op Schiphol kan voorzien. Dan is de kerosine op. In Europa zijn 83 vliegvelden die uit die 50.000 liter moeten worden bediend. Dat laat zien dat het vliegen op synthetische kerosine een sprookje is. In de praktijk kan er een paar liter worden bijgemengd in de tanks die soms wel voor 1 vlucht tot 20.000 liter kunnen bunkeren.

Dan is er in Rotterdam het Rotterdam the Hague Innovation Airport (RHIA) dat trots meldt dat het een fabriek wil gaan bouwen voor 1000 liter kerosine per dag. Hoewel ook hier graag met imposante cijfers wordt gepronkt, schrijft het RHIA in het artikel: “Toch is nog meer onderzoek nodig naar de technologische mogelijkheden om het op commerciële schaal te kunnen produceren.” Dat moeten ze wel melden, want de productie van synthetische kerosine kost veel meer energie dan dat het oplevert. Je moet je daarom serieus afvragen of dit een werkelijke bijdrage levert aan een milieuprobleem-oplossing. Het enige wat wordt bereikt is dat er een paar liter minder fossiele brandstof in het vliegtuig gaat, maar de besparing wordt elders dubbel verbrand. Het staat overigens te bezien of het RHIA het voorelkaar krijgt om een petrochemische fabriek te bouwen nabij dicht bevolkt woongebiedt. Allicht blijft dit ook een sprookje....

Let hierbij op dat alle uitspraken door betrokkennen verwijzen naar gehoopte resultaten in de toekomst. Dit soort 'greenwash berichten' komen rond een klimaattop, waar juist werd besloten om niet op langere termijn iets te doen aan het klimaat, maar nu. De luchtvaart kan dat thans alleen doen door drastisch minder te vliegen en korte afstanden per trein te laten reizen. Maar dat is een bericht die niet in het belang is van de luchtvaart.

Artikel op Change.Inc

Vattenfall werkt samen met onder meer Shell, de Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS en het Nieuw-Zeelandse techbedrijf LanzaTech aan een fabriek voor synthetische kerosine, een duurzame brandstof voor vliegtuigen. Het plan is om de fabriek in 2027 te openen en in 2030 jaarlijks 50.000 ton duurzame kerosine te produceren.

De duurzame kerosine wordt gemaakt van afgevangen CO2, met behulp van emissievrije elektriciteit. Voor de productie van synthetische kerosine is enorm veel elektriciteit nodig. Die elektriciteit haalt de fabriek van een Zweedse waterkrachtcentrale, windparken en kernenergie. De afgevangen CO2 komt van een warmtekrachtcentrale in Uppsala.

50.000 ton duurzame kerosine per jaar

De bedrijven willen uiterlijk in 2027 de fabriek in Zweden in gebruik nemen. De verwachting is dat de installatie jaarlijks 50.000 ton duurzame kerosine produceert. De luchtvaartmaatschappij SAS wil de brandstof gebruiken voor binnenlandse vluchten.

De technologie voor de synthetische kerosine is ontwikkeld door het Nieuw-Zeelandse LanzaTech en het Amerikaanse Pacific Northwest National Laboratory. De verwachting is dat de Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS in 2030 zo’n 25 procent van zijn wereldwijde vraag naar duurzame brandstof kan voorzien. Volgens Vattenfall is dat straks genoeg voor drie op de tien binnenlandse vluchten in Zweden.

'Druppel op de gloeiende plaat'

Paul Peeters, lector duurzaam vervoer aan hogeschool Breda University of Applied Sciences zegt tegen de NOS dat de productie van de uiteindelijke fabriek een druppel op de gloeiende plaat is. Volgens de lector kunnen zo'n 1.000 vluchten van de jaarlijkse productie van de nieuwe fabriek vliegen. "Vanaf Schiphol vertrekken er elke dag zoveel vluchten."

Steeds meer overheden dwingen landen daarom om meer duurzame kerosine te gebruiken als vliegtuigbrandstof, dat gemengd kan worden met de huidige kerosine. Zo moeten in Zweden in 2030 alle binnenlandse vluchten fossielvrij zijn. Nederland loopt daarin nog achter: de minister van infrastructuur schreef een voorstel waarin staat dat in 2030 14 procent van alle kerosine duurzaam moet zijn. Pas in 2050 moet de hele Nederlandse luchtvaart fossielvrij zijn.
Vattenfall onderzoekt de emissievrije elektriciteitsvoorziening, de waterstofproductie en de afvang van CO2. Shell neemt de brandstofproductie en de logistiek voor zijn rekening. Luchtvaartmaatschappij SAS neemt uiteindelijk de duurzame kerosine af.

Ook fabriek in Nederland

Eerder kondigde de gemeente Amsterdam aan te investeren in een fabriek voor synthetische kerosine. De fabriek die de synthetische kerosine gaat maken wordt opgezet door Synkero en komt in het Amsterdamse havengebied, waar nu al een kerosinepijpleiding loopt naar Schiphol. Jaarlijks wil de fabriek 50.000 ton aan duurzame brandstof produceren. “Op deze schaal wordt nog nergens ter wereld geproduceerd”, laat de gemeente Amsterdam weten in een persbericht.

Hoewel de 50.000 ton synthetische kerosine slechts 1 procent van de totale jaarbehoefte (van voor de pandemie) van Schiphol is, lijkt deze investering een stap in de goede richting. Synthetische kerosine is namelijk een schoner alternatief voor de huidige kerosine dat wordt verkregen uit aardolie.

Bron: Change.Inc - 04 november 2021