PvdA RotterdamPvdA: "Sluit Rotterdam The Hague Airport"

Partij van de Arbeid adopteert concept "Rotterdam Central Park"

Nadat er uit onderzoek van verkenner Joost Schrijnen bleek dat er geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor uitbreiding van de activiteiten van de luchthaven, keert ook de politiek zich tegen deze mega-vervuiler.

In het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid staat expliciet vermeld dat de luchthaven niet meer past in een stad die heeft gekozen voor vergroening.
Concreet komt het verkiezingsprogramma er op neer dat de luchthaven (op termijn) moet worden gesloten en dat het plan van de BTV voor Rotterdam Central Park moet worden vormgegeven. Op korte termijn stelt de politieke partij zeer opmerkelijk dat zolang het vliegveld open is moet er bij klachten over Rotterdam The Hague Airport gehandhaafd worden. Dit impliceert dat deze partij op de hoogte is van informatie dat er thans niet wordt gehandhaafd. Ondertussen moeten het aantal vluchten worden afgebouwd.
Lees meer... 

Onverantwoord beleid

Het beleid van de luchthaven is thans volkomen haaks op de wens van de burgermaatschappij en de hier geciteerde politieke wens. Bij de luchthaven gaat men immers uit van alleen de winst op korte termijn en eigen belang. Om die reden stelt het alles in het werk om via sluiproutes toch meer vluchten te mogen krijgen. Het passeert daarmee niet alleen eerder rapportage van de verkenner Joost Schrijnen, maar gaat dwars in tegen alle klimaatdoelstellingen. De luchtvaartindustrie verschuilt zich liever achter greenwashing-propaganda dan dat het werkelijk direct wat doet voor het klimaat.

Noodtoestand voor klimaat

In navolging van steden als Parijs, Londen en New York heeft Rotterdam de noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen. Met het uitroepen van de noodtoestand onderstreept het stadsbestuur de urgentie van een daadkrachtige klimaataanpak en roept het ook het nieuwe kabinet op om haast te maken met de nodige investeringen om de gewenste klimaatdoelen te behalen.De vereniging BTV is blij dat uit verschillende politieke en maatschappelijke hoeken openlijke bijval is voor het concept om de luchthaven te sluiten.

Hierbij stelt de vereniging geen bezwaar te hebben tegen de stationering van de politie- en traumahelikopters, zolang deze in de huidige situatie geen afzonderlijke geluidsruimte toegewezen krijgt.

BronConcept verkiezingsprogramma 2022-2026, PvdA. Kansen voor Rotterdam: Wonen, werken en opgroeien in een diverse en duurzame stad,  (zie pagina 40) 7 november 2021