GroenLinks ZuidHollandGroenLinks wil goede klachtenregistratie

GroenLinks Zuid-Holland wil dat alle overlastmeldingen over de luchtvaart goed worden geregistreerd.

Inwoners met klachten kunnen terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) en DCMR (voor Rotterdam The Hague Airport). Maar niet alle klachten worden geregistreerd en uitgewisseld met elkaar. Daardoor is onduidelijk hoeveel overlast er daadwerkelijk is.

Foto: Kevin Woblick, Unsplash

Foto: Kevin Woblick, Unsplash

Volledige registratie

De fractie heeft, middels schriftelijke vragen, Gedeputeerde Staten gevraagd om opheldering. GroenLinks wil dat het provinciebestuur ervoor zorgt dat alle overlastmeldingen juist worden geregistreerd.

Statenlid Robert Klumpes: ‘Als blijkt dat deze gegevens inderdaad niet worden uitgewisseld, missen we duizenden meldingen van overlast! Goede en volledige registratie is belangrijk voor een eerlijk beeld van de hinder die mensen hebben.'

Frequente melders

DCMR geeft aan dat mensen die meer dan 140 meldingen doen per jaar, als frequente melders worden gezien. In dat geval worden zij niet volledig meegenomen in de rapportages en analyses. ‘Hiermee wordt de indruk gewekt dat deze melders ‘zeurpieten’ zijn, zonder dat er wordt onderzocht of hun meldingen wel of niet gegrond zijn. Wij denken niet dat deze mensen zeuren.'

GroenLinks wil dat er een ruimere grens van 1300 meldingen per jaar wordt gehanteerd. 'Dat is bijna gelijk aan het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport tijdens de nacht. Zelfs bij 1300 meldingen gaat het om slecht 2,5% van de vluchten die over naburige woonwijken vliegen.'
Download hier de schriftelijke vragen.

Bron: Groen Links -  Provincie Zuid-Holland, 31 januari 2022