AD Online'Praten over krimp vliegveld mag niet'

Waarom mag er alleen over groei van Rotterdam-The Hague Airport worden gesproken en niet over krimp? Het Rotterdamse CDA-raadslid René Segers-Hoogendoorn waarschuwt voor de luchtvaartlobby.

'De bewonersvertegenwoordiger van Rotterdam heeft besloten de deelname aan het participatietraject voor een nieuw luchthavenbesluit te beëindigen.' Een bericht van wethouder Judith Bokhove aan de Rotterdamse gemeenteraad, vrijdag 11 februari jongstleden.

Dit lijkt de definitieve doodsteek voor het proces om de toekomst van ons vliegveld Zestienhoven te bepalen. De gemeenteraad van Rotterdam is in 2019 namelijk heel duidelijk geweest: er moet meer draagvlak bij omwonenden van het vliegveld gevonden worden.

De directeur van het vliegveld zei het letterlijk op landelijke radio: 'we kopen ze af.'

Het vliegveld groeit al jaren en is verworden van een vliegveld voor kleinzakelijk verkeer tot een vakantievliegveld voor kiloknallers naar Ibiza en Gran Canaria. Logisch dat er steeds meer oppositie is en ook al lang niet meer van direct omwonenden. Ook in Schiedam, Lansingerland en zelfs op Goeree is tegenstand.

Soap

Centraal in deze soap staat de discussie tussen groei en krimp van het vliegveld. Voorstanders van groei bepleiten het economische belang. Zowel direct (mensen die op het vliegveld werken) als indirect (mensen die bij aan het vliegveld verbonden organisaties werken en het belang van een luchthaven voor de regio). Tegenstanders wijzen op de ongebreidelde groei en het feit dat dit niet alleen tot veel meer (milieu)overlast en gezondheidsschade leidt, maar ook ontwikkelingen tegenhoudt (zoals bijvoorbeeld woningbouw).

Er kan alleen gesproken worden over compensatie van de nadelen van groei.

No go

Je zou zeggen: zoek naar een balans. Maar die zoektocht leidt voortdurend tot een halsstarrige houding van de vliegvelddirectie. Onderzoek naar krimp is een 'no go'. Er kan alleen gesproken worden over compensatie van de nadelen van groei. De directeur van het vliegveld zei het letterlijk op landelijke radio: 'we kopen ze af.'

Maar men is ziende blind, of doet zich zo voor. Want het enige dat gevraagd wordt is om in de zogenaamde MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyse) zowel krimp als groei door te rekenen. Dan krijg je namelijk pas in beeld wat het verlies en de winst zou zijn bij beide varianten. En pas dan kun je op zoek naar balans tussen de grootte van het vliegveld en haar omgeving. Kort gezegd: de menselijke maat.

De reden voor het vertrek van de bewonersvertegenwoordiging is omfloerst omschreven, maar laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 'De achterban ziet geen mogelijkheid om 'gains' te behalen voor de omwonenden van het vliegveld vanwege de ambities en de inzet van de luchtvaartsector naar verdere groei.'

Alarmerend

Er mag dus alleen over groei gesproken worden en krimp wordt niet onderzocht. En dat laatste is het meest alarmerend. Waarom wil/durft het vliegveld krimp niet door te rekenen? Misschien omdat dan (wellicht) blijkt dat het economische belang niet zo zwaar weegt als men doet voorkomen?

De luchtvaartlobby is hier op volle kracht, ten koste van de menselijke maat. Ik zal niet rusten voordat iedereen dat inziet.'

Bron: Algemeen Dagblad, 23 februari 2022

ad 23 februari 2022