UpintheskyRotterdam The Hague Airport wil niet luisteren

Zoals gebruikelijk, verzacht de luchtvaartindustrie hun eigen onwil en negatieve acties. Zo ook in dit artikel.

Iedereen die wat weet over het participatieproces de Rotterdam The Hague Airport (RTHA) organiseert om draagvlak te creëren voor hun groeiplannen, weet dat dit een schijnvertoning is. De uitslag is immers al vooraf gecommuniceerd door de directie van de luchthaven: zij gaan uitsluitend voor groei van het aantal vluchten en daarmee automatisch groei van de overlast, groei van de vervuiling.

Alleen oog voor wat op hun pad in hun voordeel zou zijn en alleen luisteren naar hun vakbroeders.

Deze schandalige actie is inmiddels publiekelijk zover bekend geworden dat luchtvaartfanclubbladen er niet om heen kunnen en hier melding van moeten maken. Uiteraard wordt de titel 'lijkt niet te willen luisteren', waarmee de suggestie wordt gewekt dat RTHA wél naar de burgers luistert. Ook wordt niet gemeld dat eerder de BTV uit het overleg is gezet. Boos weggelopen burgervertegenwoordigers van Rotterdam worden beschreven dat zij 'zouden uit een overleg willen stappen', waarmee de suggestie wordt gewekt dat ze nog deelnemen.
Het is illustratief voor de hele luchtvaartbranche. Ziende blind en horende doof. Alleen oog voor wat op hun pad in hun voordeel zou zijn en alleen luisteren naar hun vakbroeders.

Door deelnemers weg te sturen of boos te laten weglopen, is overduidelijk bewezen dat er geen draagvlak is.

Dit is niet alleen uiterst irritant, maar ook erg dom. Een vorige minister van I&W had bepaald dat er alleen over uitbreiding kan worden gesproken als er maatschappelijk draagvlak bestaat. Door deelnemers weg te sturen of boos te laten weglopen, is overduidelijk bewezen dat er geen draagvlak is.
Dat was overigens al bekend, omdat verkenner Joost Schrijnen dit al eerder in een dit rapport had geconcludeerd.

Toch geld verdienen

Het mag duidelijk zijn dat RTHA alleen uit is om geld te verdienen. Interesse voor de burger en milieu is er overduidelijk niet. Helaas is de gekozen koers tot nu toe niet echt winstgevend: vele miljarden overheidssteun moeten deze instabiele sector op de been houden. Dat is alleen mogelijk zolang de economie krachtig genoeg is om aan een dood paard te blijven trekken.
De BTV-Rotterdam heeft eerder een plan gepresenteerd waarin de eigenaar van het terrein (Gemeente Rotterdam) en de exploitant (Schipholgroep) eindelijk geld kunnen verdienen aan deze grond. Bouw de (lijn)vluchten af en richt het gebied in als een groene oase met 10.000 woningen. Voorzichtige inschattingen geven al aan dat het vele honderden miljoen euro's per jaar gaat opleveren. In plaats van de ca. 100 (deeltijd)werkplekken, komt er werkgelegenheid voor vele duizenden. En, zeker niet onbelangrijk: de overlast neemt af, de vervuiling neemt af en er komt een plek van rust, wonen, werken en recreatie. Dit plan heet Rotterdam Central Park.

Alleen een kortzichtige zal hier niet serieus naar kijken. Die zal een voorstel voor een Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse (MKBA) tegen werken, omdat hij al weet dat de uitkomst dat het concept Rotterdam Central Park veel meer draagvlak en economische groei met zich mee brengt dan het achterhaalde concept wat er nu ligt.

Lees met deze wetenschap het artikel:

 **********************

Rotterdam The Hague Airport lijkt niet te willen luisteren

Rotterdam The Hague Airport en luchtvaartmaatschappijen willen verder groeien. Dat stuit op forse weerstand.

Manifestatie sluit RTHA - Foto: BTV-Rotterdam

Sterker nog, bewonersgroepen zouden uit een overleg willen stappen dat over een nieuw luchthavenbesluit gaat waarin Rotterdam The Hague Airport aangeeft hoe het zich over de komende jaren wil ontwikkelen. Momenteel wordt er op de Zuid-Hollandse luchthaven tussen 7:00 en 23:00 uur gevlogen. Bewonersgroepen willen dat die tijd korter wordt. Eerder liet GroenLinks Rotterdam weten dat het vliegveld zelfs voor andere doeleinden ingezet zou kunnen worden.

Verzet

Echter, Rotterdam The Hague Airport en betrokken luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen fel tegen de wensen van de bewonersgroepen. Volgens Hans Schendstok, die onlangs uitgenodigd werd voor het participatieproject, is onderhandelen met de partijen ‘onmogelijk’. “De andere partijen zijn nauwelijks bereid om iets te doen met de wensen van de omwonenden. Bewoners willen minder vluchten, minder herrie en een schonere lucht. Maar de vliegmaatschappijen willen alleen maar méér groei, méér vliegen. Met nog meer overlast als gevolg”, licht hij toe in gesprek met PZC. “Er zijn grote tegenstellingen. En je hoopt dat in zo’n traject iedereen probeert nader tot elkaar te komen, maar daar is geen sprake van. De ene partij heeft niets, de andere wil juist méér.”

Aanvraag Rotterdam The Hague Airport

Als de bewonersgroepen daadwerkelijk uit het overleg stappen, wil Schendstok voorkomen dat er een aanvraag van Rotterdam The Hague Airport naar het ministerie gaat waarmee bewoners zouden kunnen leven. “Dan hebben we helemaal geen poot meer om op te staan. Wij willen geen legitimatie geven aan een aanvraag die niet zal leiden tot minder overlast en ruimte voor woningbouw, maar die juist nog meer herrie en vervuiling zal veroorzaken. We kunnen nu zelfstandig onze eigen zienswijze indienen, om in elk geval duidelijk te maken wat de bewoners willen: minder lawaai, een schonere lucht en leefbare ruimte voor woningen”, aldus Schendstok.

Bron: Up in the Sky. 19 februari 2022.