RTV LansingerlandBurgers Lansingerland: geen vertrouwen in plannen RTHA.

Op 14 april 2022 was in de beeldvormende vergadering van de Lansingerlandse Raadscommissie Samenleving in de aanloop naar het nieuwe luchtvaartbesluit het voorlopig pakket participatietraject RTHA aan de orde geweest.


Mw. Thea van de Coevering is door de gemeente Lansingerland in het participatietraject aangesteld als haar vertegenwoordiger.
In de commissievergadering gaf zij haar visie op het Voorlopig Pakket.

(c) RTV-Lansingerland - Het Raadhuis Alfred_Blokhuizen.jpg
Het Voorlopig Pakket is de basis voor het Luchthavenbesluit dat bepalend zal worden voor de invloed van de luchthaven op de geluidsoverlast en milieuschade voor bewoners in de hele regio, dus ook Lansingerland.
Op 20 april volgde een informatieavond voor bewoners. Opmerkelijk is dat de voorzitter van de BTV geweigerd werd als vertegenwoordiger van de lokale bewoners het woord te voeren. Dit besluit kwam nagenoeg direct na de uitzending op RTV Lansingerland, waarin Alfred Blokhuizen veel van de argumenten van Thea van de Coevering met bewijzen weerlegde.
In de vergadering kwamen burgers aan het woord. Het merendeel van de bewoners gaf onomwonden te kennen geen vertrouwen te hebben in het voorliggende eerder die week. Tevens werd herhaaldelijk nadrukkelijk oproep gedaan aan Thea van de Coevering zich van dit plan te distantiëren. Er zijn geen harde beloftes in het voordeel van de bewoners. Slechts vage toezeggingen in een vorm die eerder in de geschiedenis niet werden nagekomen door het vliegveld. Daartegenover staat dat Thea van de Coevering als 1 persoons vertegenwoordiger nooit heeft mogen en kunnen overleggen met de bewoners, waardoor haar besluit niet geaccepteerd wordt door de burger. Ook is haar visie niet gelijk aan die van boze bewoners. Wel werd duidelijk dat zij van goede wil was, maar uitsluitend de argumenten van RTHA vertaalde in haar eigen bewoording.

Eerder die week

De voorzitter van de BTV, Alfred Blokhuizen, legde uit in het TV-programma “Het Raadhuis” wat er fundamenteel fout gaat bij de beeldvorming van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).
Samen met Ronald van de Gast (D66 Lansingerland) spreken zij met Marc de Boer op de politieke talkshow van TV Lansingerland.

 

(c) RTV-Lansingerland - Het Raadhuis (Studio)

Aan de orde komen onder andere:

  • De afspraak was dat RTHA een kleinschalig zakelijk vliegveld zou worden en blijven. Volgens cijfers van RTHA is thans nog slechts 5% van reizigers zakelijk reiziger. De invulling van het vliegveld als vakantievlieghaven staat haaks op alle afspraken.
  • De vraag die wij ons zelf moeten stellen in een tijd van energie- en klimaatcrisis is: moeten wij dit nu wel willen?
  • Simpele oplossingen om de vermeende noodzaak luchthaven RTHA te laten groeien zijn te vinden in het schrappen van vluchten op korte afstand. Denk aan vliegen naar Londen, Brussel, Amsterdam, Parijs, Berlijn etc. Deze verbindingen zijn prima en veel luxueuzer per elektrische trein te doen. Bovendien stap je altijd uit in het centrum van de stad.
  • Verder wordt uitgelegd dat vele beloftes die de directie van RTHA doet ofwel bewezen niet worden nageleefd, ofwel worden gedaan over zaken waar de luchthaven niets over te zeggen heeft.
  • D66 vraagt hardop waarom alleen groeiplannen van de luchthaven worden besproken. Hij zou graag ook andere scenario’s laten uitrekenen waaronder krimp.

Bronnen:

RTV-Lansingerland (15 april 2022) 

BTV en D66 geven commentaar op plan RTHA.

Visie van Thea van de Coevering