SchipholWatchRotterdamse raad weigert te tekenen voor groei RTHA

Na een verhit debat in de gemeenteraad vandaag weigert de Rotterdamse politiek te tekenen voor het zogenaamde voorkeursscenario dat vliegveld RTHA aan een nieuw luchthavenbesluit moet helpen.

De weigering is vastgelegd in een motie van D66, 50Plus, Bij1, Volt, Partij voor de Dieren en Christenunie die werd aangenomen met steun van het CDA, GroenLinks en SP. Het vliegveld beschikt al jaren niet over een geldig luchthavenbesluit, terwijl dit wettelijk vereist is voor het exploiteren van een commercieel vliegveld.

Met deze motie zijn de Rotterdamse afdelingen van met name D66 en CDA vaster in de groene leer dan de fracties in de landelijke politiek die eerder deze week nog tekenden voor honderden miljoenen steun aan KLM.

Chaotisch

De Rotterdamse politiek rekent het RTHA zwaar aan dat zij burgers onvoldoende hebben betrokken in een eerlijk participatietraject. Dat proces verliep chaotisch. BTV, de grootste vereniging van bewoners, werd eruit geknikkerd en de officiële vertegenwoordigers van de gemeente besloten weloverwogen uit het traject te stappen omdat zij zich niet gehoord voelden.

“Rotterdamse bewoners zouden een belangrijke partij moeten zijn bij de participatie over de toekomst van RTHA”, aldus de motie. “Nu de inbreng van de bewoners onvoldoende naar voren komt in het tussenresultaat, moet de gemeente zich niet conformeren aan de uitkomsten.”

Burgerprotest bij RTHA

Openlijke kritiek politici

De politiek was al langer ontstemd over de gang van zaken in dit traject. Zo wond fractievoorzitter René Segers-Hogendoorn zich openlijk op over de gang van zaken en had beoogd coalitiepartner D66 meerdere keren de wens uitgesproken krimp van het vliegveld te onderzoeken.

Een interview op 28 mei van vliegveldbaas Ron Louwerse aan het Algemeen Dagblad deed de zaak volledig uit de hand lopen. Hij beweerde dat nooit was gevraagd krimp te onderzoeken, wat door Segers-Hogendoorn op Twitter een regelrechte leugen werd genoemd.

Kwaad bloed

Louwerse zette in het Rotterdamse zoveel kwaad bloed met zijn weinig empatische ‘bewoners-moeten-niet-zeuren’-interview dat de raad nu afziet van het zetten van een handtekening.

Geen draagvlak voor meer herrie

Die handtekening is voor RTHA van groot belang, temeer daar het Ministerie van Infrastructuur draagvlak in de regio als harde voorwaarde had gesteld aan een groeiscenario. Nu dat draagvlak er niet is, kan van groei geen sprake meer zijn.

Ter voorbereiding voor de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit had de vlieglobby allerlei trucs uitgehaald om bewoners met een kluitje in het riet te sturen. Zo zou voortaan het geluid van helicopters voor de hulpdiensten niet meer worden meegeteld en zou het feit dat er geen nachtvluchten zijn toegestaan op papier worden gezet.

In ruil daarvoor wilde Louwerse zijn vakantievliegveld laten groeien, en daarmee de overlast en vervuiling. Een ultieme inspanning van onder meer bewonersvereniging BTV, de bewonersvertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam en lokale politici hebben dit nu voorkomen.

Strijd niet beslecht

Hiermee is het verhaal helaas niet ten einde. Nog steeds is er niet een onderzoek naar de gevolgen van krimp van RTHA, nog steeds is er geen definitief nee tegen groei en nog steeds meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur) doodleuk aan de Tweede Kamer dat er niets aan de hand is in Rotterdam.

Wel wordt het met de aangenomen motie van de gemeenteraad een heikele kwestie voor het ministerie om de beoogde groei alsnog door te drukken. Gezien de vooraf gestelde eis van draagvlak in de regio is dat niet meer te verkopen aan de burger. Maar goed: dit ministerie van luchtvaartminnende ambtenaren heeft wel vaker aangetoond met die burger geen enkele rekening te houden.

De Rotterdamse beslissing is historisch in het luchtvaartdossier. Nooit eerder wisten burgers de eigen politici aan hun zijde te krijgen in de wens om luchtvaart te krimpen. Een duidelijker illustratie van een kanteling in het debat over luchtvaart is nauwelijks denkbaar.

Bron: SchipholWatch, 2 juni 2022