Telegraaf’Kabinet zet mes in Schiphol: luchthaven moet zeker 10 procent inkrimpen’

Het mes gaat niet alleen deze zomer in Schiphol, ook op de lange termijn gaat het kabinet snijden in het aantal vluchten. De luchthaven moet zeker 10 procent inleveren.

Er staat een krimp op stapel van 50.000 naar in elk geval 450.000 vliegbewegingen per jaar. Mogelijk moet dat zelfs 420.000 worden.

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Naast de zomerse ellende met personeelstekorten en de al eerder gemelde stikstofproblematiek blijkt nu geluidsoverlast een veel ernstiger probleem dan gedacht. Minister Harbers (IenW) gaat daarom diep snijden in het aantal vluchten vanaf de luchthaven, zeggen ingewijden.

Schiphol moet 50.000 tot 80.000 vliegbewegingen kwijtraken (foto: dw via Pixabay)

Schiphol moet 50.000 tot 80.000 vliegbewegingen kwijtraken (foto: dw via Pixabay)

Dat Schiphol niet voldoet aan de geluidsnormen is al langer bekend. Maar het probleem zou hardnekkiger zijn dan gedacht. Een goed ingevoerde Haagse bron spreekt van een ’gigaprobleem’ voor de grootste Nederlandse luchthaven, die nu nog 500.000 vluchtbewegingen mag faciliteren. Daar zouden er in elk geval 50.000 van af moeten, en mogelijk zelfs 80.000. „Nog los van de stikstofproblematiek en het ontbreken van een natuurvergunning, komt deze maatregel op tafel”, weet een ingewijde.

Als het om geluidsoverlast gaat zouden diverse ingrepen volgens ingewijden te weinig soelaas bieden. Zo kunnen start- en landingsbanen weliswaar worden omgelegd, voor een groot deel van de omwonenden zou dat de herrie verminderen. Punt is dat anderen daardoor juist in het probleemgebied belanden. Hierdoor dreigen langdurige juridische conflicten. Ook is er een nieuw RIVM-rapport op handen dat in kaart brengt wat de gevolgen zijn van fijnstof voor Schiphol-omwonenden. De uitkomsten daarvan zouden uiterst somber zijn.

Permanente krimp

In zowel het kabinet als de Tweede Kamer wordt gefluisterd dat de stapel aan hoofdpijndossiers inmiddels zo hoog is, dat permanente krimp van het aantal vluchten voor Schiphol onvermijdelijk is. Maar het mes zetten in de belangrijke banenmotor is politiek omstreden en - zeker voor een VVD-minister als Harbers - een zware dobber.

Toch zoekt hij nu steun in de Tweede Kamer voor de drastische krimpplannen voor Schiphol. Volgens bronnen gaat hij daarvoor bij fracties langs. Hij zou nog voor de zomer met zijn plannen officieel naar buiten willen komen. De VVD-bewindsman wil er nu nog geen complete helderheid over geven. „In het coalitieakkoord staat dat het kabinet dit jaar een besluit zal nemen over de toekomst van Schiphol. Het gaat daarbij enerzijds over het behoud van onze internationale luchthaven met een goed netwerk aan bestemmingen wereldwijd. Anderzijds moet er aandacht zijn voor de nadelige gevolgen van de luchtvaart in de omgeving van Schiphol. Ik ben bezig met de uitwerking van die opdracht. Dat is complex. Ik neem de tijd die nodig is om tot een zorgvuldig besluit te komen.”

Natuurvergunning

De problemen voor Schiphol stapelen zich op. Al eerder bleek dat de luchthaven had verzuimd om een natuurvergunning aan te vragen. Wil de luchthaven die krijgen, dan moet worden voldaan aan de stikstofnormen, een complex proces. Schiphol heeft inmiddels een vergunningsverzoek ingediend, maar dat is meteen aangevochten door een milieuclub. De uitspraak van die rechtszaak wordt binnenkort verwacht. Bovendien bereiden bewoners rechtszaken voor vanwege geluidshinder.

Bij reizigers zit veel chagrijn over de zomerse koffer- en personeelschaos op de luchthaven. De problemen zijn zo groot dat de luchthaven op het punt staat om tot dertig procent van de zomerse vakantievluchten te schrappen.

Bronnen: De Telegraaf, 16 jun. 2022

Schipholwatch : "Tjakka! ‘Schiphol definitief terug naar 420.000 vluchten’, "16 juni 2022