AD Online‘Midden-Delfland moet zich gaan verzetten tegen groei Rotterdam The Hague Airport’

In Midden-Delfland broeden vogels en zijn stedelingen op zoek naar rust. Het stiltegebied tussen de grote steden heeft echter te maken met een nieuwe bedreiging.

De directie van Rotterdam-The Hague Airport wil het aantal vluchten fors uitbreiden. Tijd voor actie.

Die oproep is te horen in de gemeenteraad van Midden-Delfland. De nieuwe wethouders van Midden-Delfland moeten zich nadrukkelijker gaan bemoeien met de ontwikkelingen op het nabije vliegveld. Raadsleden in de groene gemeente tussen Den Haag en Rotterdam kondigden reeds aan dat zij zich tegen de aangekondigde groei van het aantal vluchten gaan keren.

De mogelijke uitbreiding van het aantal vluchten houdt de gemoederen in gemeenten als Rotterdam, Schiedam en Zuidplas al langer bezig. De overlast van vliegtuigen raakt echter ook Midden-Delfland. Met name in het zuidelijk deel van het groene stiltegebied zijn opstijgende vliegtuigen goed te horen. Vanaf de start vliegen chartervliegtuigen in westelijke richting, waarna ze boven de weilanden een scherpe draai maken om over Schiedam en Vlaardingen richting het zuiden te koersen.

Rotterdam The Hague Airport

Toekomst

Onder anderen raadslid Niek Knaap van de lokale partij OGP roept de nieuwe wethouders op om de belangen van Midden-Delfland in dit dossier met verve te verdedigen. ,,Het feit dat we een stiltegebied zijn, is een bijzondere kwaliteit van ons landschap. We moeten de komende jaren expliciet maken hoe we deze positie kunnen behouden en versterken. Daarom moeten we een duidelijke positie innemen over de toekomst van het vliegveld."

Rotterdam-The Hague Airport verwerkt jaarlijks zo’n 50.000 vluchten. Per jaar landen er zo’n 20.000 grote passagiersvliegtuigen. De directie verwacht echter dat het aantal vluchten de komende jaren fors groeit. De mogelijke uitbreiding moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar de voorbereidingen zijn al langere tijd gaande. Over het verloop van de inspraak zijn veel partijen echter zwaar ontevreden.

Maastricht

Het gaat om vluchten die in de toekomst moeten worden herverdeeld om Schiphol te ontlasten. In 2030 zou het gaan om 80.000 vluchten die niet langer door Schiphol kunnen worden verwerkt. Twintig jaar later zou het volgens de prognoses zelfs om 217.000 vluchten gaan. Naar verwachting wijken de meeste vluchten uit naar Eindhoven en Maastricht. Maar ook Rotterdam-The Hague Airport zou een flink aandeel moeten leveren.

De gebrekkige informatie leidt tot grote spanningen binnen het zogenoemde participatieproject. Betrokkenen vinden dat zij te weinig invloed hebben. Nadat eerder Rotterdam en Zuidplas al uit het overleg over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport stapten, volgt nu ook provincie Zuid-Holland. Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde vorige week in met die stap.

Eerder stapten bewonersvertegenwoordigers al uit het overleg. Zij kwamen tot de conclusie dat andere partijen slechts over groei wilden praten. Deze bewoners vinden dat er geen groei, maar krimp nodig is. De geluidsoverlast loopt volgens hen de spuigaten uit. Ook wijzen ze op de stikstofuitstoot, die mogelijk veel groter is dan uit de officiële rapporten blijkt.

Vanuit het dunbevolkte Midden-Delfland komen weinig klachten binnen over Rotterdam-The Hague Airport. Volgens plaatselijke politici is dit echter geen reden om zich buiten de discussie te houden. Zij wijzen op de rol die de groene buffer speelt als stiltegebied en voor de regionale recreatie. Deze positie komt onder druk te staan als het aantal vliegbewegingen fors stijgt, luidt de vrees in Midden-Delfland.

Bron: AD, 12 juli 2022