nlenfrde

ADWoede over drukte Rotterdam The Hague Airport door chaos bij Schiphol.

Een politiek schandaal in wording, zo noemt de Schiedamse oud-wethouder Chris Zijdeveld (77) het steeds drukker wordende Rotterdam The Hague Airport.

Nu het Rotterdamse vliegveld steeds meer vluchten van Schiphol overneemt, zijn inwoners van Schiedam-Noord de dupe door geluidsoverlast, stelt hij.

Verwonderd kijkt de voormalig stadsbestuurder naar de lange rijen voor het vliegveld. ,,Je ziet hier precies wat het probleem is: deze luchthaven is helemaal niet gebouwd op zoveel vluchten. Maar uitbreiden zou volledig in strijd zijn met wat er eerder is vastgelegd.”

Het is bijna vijftig jaar geleden dat Zijdeveld begon als wethouder in Schiedam. Maar liefst vijf bestuursperiodes, tussen 1974 en 1994, hield hij zich bezig met de stedelijke ontwikkeling van de Jeneverstad. ,,Kort na mijn aantreden werd duidelijk dat Schiedam één van de weinige mogelijkheden was in het Rijnmond gebied voor grootschalige woningbouw. Daarom werden we onder grote druk gezet om snel te gaan bouwen.”

Bedonderd

Geen functie

Er moesten 6000 nieuwbouwwoningen in Schiedam-Noord uit de grond worden gestampt, vlak onder de rook van het vliegveld dat toen nog de naam Zestienhoven droeg: ,,Het vliegveld werd in die tijd als overbodig gezien, zo dichtbij Schiphol had het eigenlijk geen functie. Het zou er alleen voor zakelijke vluchten zijn.”

Aangezien de nieuwbouw dichtbij de luchthaven zou komen, stelde Zijdeveld destijds de nodige voorwaarden om het woongenot van toekomstige bewoners veilig te stellen: ,,In het streekplan Rijnmond is daarom vastgelegd dat het vliegveld klein zou blijven. Er stond zelfs dat Zestienhoven in de toekomst zou verdwijnen.”

Bedonderd

Desondanks vreesde de wethouder toen al dat Zestienhoven op termijn ‘de afvalbak’ van Schiphol zou worden. ,,Ik zag toen al dat het Schiphol agressief aan het groeien was. Men kon wel zeggen dat Zestienhoven niet levensvatbaar was, maar het lag al die tijd klaar voor het geval dat Schiphol uit zijn jasje zou groeien.”

Dat hij bijna een halve eeuw later tóch gelijk lijkt te krijgen, brengt hem weinig voldoening: ,,Integendeel, ik vind het heel jammer dat de politiek zo onbetrouwbaar blijkt te zijn. Ik schrik als ik hoor dat er duizenden vluchten bij gaan komen om Schiphol te ontlasten. Mensen die hier destijds een huis kochten en in het streekplan lazen dat het vliegveld zeker niet groter zou worden, zelfs zou verdwijnen, zijn bedonderd door de overheid.”

Bedonderd

Zomaar weggeveegd

Juist omdat Zijdeveld destijds zo nauw betrokken was bij de gemaakte afspraken en óók in Schiedam-Noord woont, voelt hij zich geroepen zijn mond open te trekken: ,,Ik ben dan wel 77, maar niet seniel en heb een goed geheugen. Als je destijds iets in goed vertrouwen hebt gedaan, waar ook de destijds verantwoordelijk minister zijn handtekening onder heeft gezet is het pijnlijk om te zien als die afspraken nu zomaar worden weggeveegd.”

In de tijd dat het streekplan werd opgesteld, functioneerde de Rijnmondregio volgens Zijdeveld ‘als een soort provincie.’ In 1998 zijn die verantwoordelijkheden van wat er toen is vastgesteld overgedragen aan de provincie Zuid-Holland. ,,Het mag niet zo zijn dat die gemaakte afspraken dan opeens niet meer gelden.” Maar of het streekplan nog steeds bindend is, weet hij niet zeker: ,,Het kan zijn dat het veranderd is, maar dan moet dat stiekem zijn gebeurd. Dat is in strijd met elke bestuursmoraal.”

Elke vlucht overlast

Dat er zelfs over uitbreidingsplannen wordt gesproken, vindt hij onbegrijpelijk: ,,Dat is absolute waanzin, elke vlucht die via dit vliegveld gaat veroorzaakt overlast voor omwonenden omdat anderen zo nodig ergens op vakantie moeten gaan liggen bakken. We zouden in deze tijd, waarin de klimaatproblemen zo hoog op de agenda staan, juist moeten kijken hoe we van dat vliegen afkomen.”

Bron: AD, 28 juli 2022.