nlenfrde

AD OnlineNiet benutte winterslots

Steeds vaker uiten burgers hun zorgen over toenemende overlast van RTHA.

Opmerkelijk is dat, zoals in dit geval, de burger blijkbaar de regels over luchtvaart kent dan de luchthaven.

In deze ingezonden brief in het AD moet een burger uitleggen hoe het zit met de bepaling van het aantal "slots". Dat zijn de aantallen starts en/of landingen die een vliegveld in een bepaalde periode mag beschikbaar stellen.

De algemene tendens is dat steeds vaker de indruk wordt afgegeven door Rotterdam The Hague Airport (RTHA) maar te doen wat hun goed uitkomt. Wanneer navraag wordt gedaan naar de onderbouwing, is het vage antwoord veelal: "Dit past binnen de geluidsnorm." Onderbouwing wordt nimmer gegeven.

Geluidruimte

Het zal ook niemand verbazen dat deze zomer het vliegveld door zijn geluidsruimte heen raakt. Dat heeft gevolgen voor de regulier ingeplande vakantievluchten, die mogen dus niet doorgaan. Een bekende truc die de directie in zo’n geval toepast is het claimen van een uitzondering wegens ‘overmacht’. Vaak wordt het afgeschoven op het weer of de windrichting. Deze truc is echter te doorzichtig geworden omdat alle weeromstandigheden online zijn na te vragen. De werkelijke reden van het overschrijden van de geluidsnorm is natuurlijk dat er te veel en te grote toestellen worden ingepland. Dat weten iedereen, behalve de directie van RTHA. Hoe kan het dan dat die extra vluchten binnen de geluidsnorm vallen?


Zomervluchten

"Heeft Rotterdam The Hague Airport met het overnemen van zomervluchten al een voorschot genomen op de beoogde uitbreiding van het aantal vluchten? RTHA stelt dat de zomervluchten gefaciliteerd worden door gebruik te maken van de vanwege corona niet benutte winterslots. Die redenering lijkt weinig valide omdat slots worden toegewezen vanwege de schaarse capaciteit en om het verkeer in goede banen te leiden. Daarbij komt dat de slotstoewijzing plaatsvindt op op basis van de twee maal per jaar door de exploitant van de airport vast te stellen capaciteit.
30 juli 2022. AD, Zomervluchten
Deze capaciteit waarin de vigerende normen van geluidshinder een bepalende factor zijn, wordt in het gebruiksplan opgenomen. Klaarblijkelijk worden die in de zomerperiode terzijde geschoven en wordt op basis van onder- en overschrijding van het aantal vluchten in een bepaalde periode een verevening van vluchten toegepast. Natuur en mens kunnen zich niet vroeg genoeg aanpassen blijkbaar.

Tim Bonhof, Vlaardingen"

Bron: AD, zaterdag 30 juli 2022