nlenfrde

Partij voor de DierenPartij voor de DierenKamervragen PvdD over het aantal toege­nomen vluchten op RTHA

De Partij voor de Dieren formuleerde 25 vragen rond te enorm toegenomen vliegbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Lammert van Raan, PvdD

Lammert van Raan (foto PvdD)

Het initiaatief kwam vanLammert van Raan - Tweede Kamerlid - Partij voor de Dieren. De strekking van de vragen zijn logisch en sluiten aan bij de vele negatieve reacties die bewoners in de regio op deze onplezierige verrassing.

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het aantal toegenomen vluchten op Rotterdam The Haque Airport (RTHA).

 1. Kent u het bericht ‘Monstervertraging: boze passagiers weigerden Rotterdam Airport te verlaten.’ [1]
 2. Kent u het bericht van de Project Director Airport Development Rotterdam The Hague Airport aan Mr. Thomassen slotcoordination Netherlands (onderdeel van coordination committe Netherlands, CCN) over het plotseling toegenomen geluid?[2]
 3. Herkent u dat het aantal toegenomen vluchten op RTHA aanzienlijk is toegenomen?
 4. Kunt u zich voorstellen dat RTHA werd overvallen door de plotselinge toename in geluid zoals in het bericht van de Project Director Airport Development Rotterdam The Hague Airport staat vermeld? Zo ja, hoe kan dat gebeuren, terwijl de problemen al lang bekend zijn? Zo nee, vindt u dat het luchtvaartsysteem in Nederland goed voorbereid is op haar taak?
 5. Vindt u de normale praktijk dat door slotcoördinatoren -kennelijk- luchthavens voor voldongen feiten kunnen komen te staan? Zo ja, op welke afspraken is dat gebaseerd. Zo nee, wat ging hier niet goed?
 6. Hangt dit samen met het overnemen van honderden extra vluchten van Schiphol?
 7. Hoe ziet de wekelijkse monitoring tussen de slotcoördinator en RTHA er op dit punt uit en wanneer besloot RTHA dat er drastische maatregelen nodig waren?
 8. Bent u het eens met RTHA die in de media vertelt dat extra (tijdelijke) vluchten van andere luchthavens naar RTHA dat deze uitbreiding past binnen de geldende normen[3]? Zo ja op welke gronden. Zo nee, wat gaat u hieraan doen?
 9. Wat zijn de wettelijke grenzen op geluid op dit punt en op welke wijze werden deze overschreden?
 10. Kunt u de onderliggende berekeningen en bronvermeldingen hiervan overleggen en wanneer deze berekeningen niet beschikbaar zijn, op grond van welke geldende criteria passen de extra vluchten aantoonbaar binnen de geluidsnormen.
 11. Waarom wordt er alleen gesproken over landende vliegtuigen? Wordt het punt qua geluidsbelasting niet overschreden door stijgende vliegtuigen?
 12. Klopt het dat RTHA aan de CCN op 22 juli gevraagd heeft om de intentie om te stoppen met het uitgeven van slots te delen met de gebruikers van de luchthaven RTHA?
 13. Klopt het dat er van deze vraag geen melding gemaakt is bij de ILT? Lag dat niet voor de hand, bij zulk een drastische vraag? Zo nee, waarom niet?
 14. Is er nou wel of niet sprake geweest van overschrijding van (virtuele) geluidspunten? Zo ja, welke, en vanaf welk moment?
 15. Is er in de capaciteitsdeclaratie zomer 2022 RTHA rekening gehouden met overnemen van vluchten van Schiphol? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier?
 16. Klopt het dat door RTHA gemeld is dat, nadat TUI en Corendon hun rechten hadden geclaimd, de "capaciteit nu vol zit"[4].
 17. Hoe is mogelijk dat vervolgens ook Norwegian, Air Malta en Royal Air Maroc van RTHA gebruik hebben kunnen maken?[5]
 18. Kunnen de onderbouwde berekeningen getoond worden die zijn gebruikt om deze extra vervuiling en overlast te rechtvaardigen binnen het geldende omzettingsbesluit.
 19. Op elke manier worden de extra uitstoot van geluid, ultrafijn stof, lachgas, stikstof en CO2 door deze extra ingelaste vluchten en wanneer wordt overmatige overlast wordt gecompenseerd.
 20. Indien compensatie niet mogelijk is, hoe passen deze extra vluchten in het kader van de huidige stikstofcrisis en internationale afspraken om opwarming van de aarde tegen te gaan?
 21. Vind u het ook niet correct dat, hoewel RTHA in tal van media vertelt 'doorlopend met de buren' in gesprek te zijn en overlast tot een minimum te beperken, het toeveoegen van toevoegen van honderden extra vluchten echter nooit met de omwonenden besproken is? Zo ja, kun je dan stellen dat de overlast eenzijdig is toegevoegd, zo nee, op welke manier vind u dit wel een corecte manier van met ‘de buren’ om gaan?
 22. Klopt het dat de Airbus 330 toestellen die ingezet worden meer geluid produceren dan nieuwere toestellen en klopt het dat deze machines een relatief groot roetspoor achterlaten tijdens het starten?
 23. Klopt het dat in het verleden (omstreeks 2007) RTHA een vergelijkbare actie heeft uitgevoerd waarmee in de zomermaanden de volledige geluidsruimte voor het hele jaar werd verbruikt en dat toen de belofte is gedaan dat deze overlast en uitstoot in het najaar zou worden gecompenseerd en dat dit nooit gebeurd is?
 24. Hoe veel langer vindt de minister het nog verantwoordelijk dat RTHA -bedoeld als zakelijk vliegveld[6]- inmiddels op 600 meter van een woonwijk ligt en circa 800 meter van een stiltegebied/vogelbroedgebied waar recentelijk een Boeing vanaf RTHA een dodelijk ongeval met een ooievaar veroorzaakte[7]?
 25. Hoe veel langer vindt de minister het nog verantwoordelijk om de geldende ‘omzettingsregeling’ uit 2013[8] nog steeds van kracht te laten zijn en dat juist binnen deze tijdelijke regeling ruimte zou zijn voor zoveel extra vluchten als thans worden toegevoegd, terwijl überhaupt nog een natuurvergunning ontbreekt?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...

[2] Https://slotcoordination.nl/wp...

[3] https://www.transport-online.nl/site/140892/rotterdam-kan-enkele-vluchten-per-dag-overnemen-van-schiphol/ en https://leefbaar3b.nl/rtha-is-geen-overloop-van-schiphol/ en https://www.luchtvaartnieuws.n...

[4] https://www.deondernemer.nl/actueel/slotco%C3%B6rdinator-denkt-dat-klm-vooral-europese-vluchten-schrapt~3998344

[5] https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/royal-air-maroc-verplaatst-vluchten-van-schiphol-naar-rotterdam

[6] https://www.trouw.nl/economie/de-discussie-laait-weer-op-moet-vliegveld-rotterdam-plaatsmaken-voor-een-woonwijk~b1ec1ca7/

https://www.rotterdamthehagueairport.nl/luchthaven-en-ik/organisatie/nieuws/item/british-airways/

https://www.btv-rotterdam.nl/uit-de-media/mediaberichten/805-masterplan-rotterdam-the-hague-airport-einddoel-is-in-zicht

[7] https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/transavia-vlucht-uit-rotterdam-wijkt-uit-naar-schiphol-vanwege-aanvaring-met-ooievaar

[8] https://wetten.overheid.nl/BWBR0033333/2013-05-01

Bronpartijvoordedieren.nl, 2 augustus 2022