Rijnmond'Gele kaart' voor wethouder Karremans van deel gemeenteraad vanwege Rotterdam The Hague Airport

Het is het eerste grote debat na de zomerstop in de Rotterdamse gemeenteraad.

En meteen heeft wethouder Vincent Karremans een harde confrontatie met de oppositie. René Segers-Hoogendoorn van CDA verwijt Karremans dat hij afspraken met de raad niet nakomt om te stoppen met praten over toekomstplannen van Rotterdam Airport. Het CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Bij1 en de ChristenUnie zijn zó boos dat ze een motie van afkeuring voorstellen.
Een motie van afkeuring is een soort gele kaart om je afkeuren van het handelen van een bestuurder duidelijk te maken. Andere partijen vinden dat een veel te zwaar middel. Het plan haalt het uiteindelijk niet, maar het zet de verhoudingen in de gemeenteraad deze donderdag meteen op scherp.
Al langere tijd wordt er nagedacht over de toekomst van het regionale vliegveld. Volgend jaar zal de minister daar een besluit over nemen. De luchtvaartdirectie praat samen verschillende partijen over hoe het nu verder moet. Maar de meningen daarover verschillen flink.

Groen stadspark

Wil de ene partij juist een groei, anderen willen dat het vliegveld krimpt of zelfs sluit. GroenLinks, PvdD, PvdA, SP en CU hebben eind vorig jaar een plan gemaakt waarin Rotterdam The Hague Airport verdwijnt. Er moet een groen stadspark voor terugkomen met daaromheen tienduizend woningen.

Bewonersverenigingen zijn gestopt met de gesprekken over de toekomst van het vliegveld om tal van redenen. Zo is er geheimhouding opgelegd aan alle deelnemers. Dat betekent dat de bewoners niet aan hun achterban kunnen vertellen wat er is voorgesteld. Zo kunnen de omwonenden en hun achterban niet om advies vragen. Een andere reden om te stopen was dat ook een voorstel van de omwonenden en de gemeenteraad om een krimp van het vliegveld te onderzoeken van tafel is geveegd.

Met het opstappen van de omwonenden is ook voor Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland het overleg mislukt. Rotterdam gaat niet meer aan de onderhandelingstafel zitten, zo was het oordeel van de gemeenteraad. Wethouder Karremans komt daar nu op terug. Hij wil nog wél aanschuiven bij de gesprekken om te horen wat er besproken wordt. Ook kan een aanwezige ambtenaar dan vragen beantwoorden over de belangen van de stad, zegt hij.

'De raad wordt gepasseerd'

René Segers-Hoogendoorn van het CDA vindt het ongepast om nu alsnog aan te schuiven en vindt dat Karremans de gemaakte afspraken door de gemeenteraad naast zich neerlegt. “Wethouder Karremans zet zijn geloofwaardigheid op dit dossier ter discussie. Wat hij doet is ondemocratisch.”

De PvdA sluit zich aan bij het CDA en vindt het een slechte zaak dat coalitiepartij D66, van wie het voorstel kwam om te stoppen met de onderhandelingen met het vliegveld, nu tóch akkoord gaat met het voorstel van Karremans. Ingrid van Wifferen van D66 legt uit dat de wethouder niet mag onderhandelen, maar wel aan tafel kan zitten. “Er staat nergens dat we van tafel zouden lopen”.
De gemoederen lopen tijdens het debat soms hoog op. Coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, VVD en Denk vinden net als D66 dat de gesprekken wel kunnen. In tegenstelling tot veel oppositiepartijen. Wethouder Karremans zelf zegt dat hij zal doen wat afgesproken is: geen onderhandelingen en nergens een handtekening. Volgens de wethouder is er geen andere manier om aan informatie te komen en móét de gemeente daarom wel aan tafel blijven.

Waarschuwing blijft uit

Vijf oppositiepartijen blijven bij hun standpunt en besluiten Karremans een waarschuwing te geven dat ze zijn werkwijze afkeuren. Bij stemming hierover blijkt er geen meerderheid voor deze tik op de vingers te zijn. Het plan is weggestemd. Hoe het nu verder gaat met de toekomstplannen van Rotterdam Airport wordt tegen december duidelijk, dan moet er een voorstel zijn vanuit de luchthavendirectie.

Bron: Rijnmond.nl, 8 september 2022