nlenfrde

PERSBERICHT: Beleidsplan Regionale LuchtvaartPersbericht

Op 11 november verzocht de BTV-RotterdamAirport bij gedeputeerde van Zuid Holland om duidelijkheid in haar standpunt rond het meerjaren Beleidsplan Regionale Luchtvaart van de Provincie Zuid-Holland (PZH) beslaat de jaren 2008 – 2020. Lees hier de volledige brief.

 

In aansluiting werden tevens de leden van de Statencommissie Verkeer en Milieu, van de Provincie Zuid Holland aangeschreven en voorzien van een afschrift.

Deze informatie werd vervolgens verspreid middels een persbericht.