BTV ACTIEF BIJ VLIEGTUIGOVERLAST

BTV-Lis-December 2014Een van de in onze wijk actieve bewoners-verenigingen is de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast van Rotterdam The Hague Airport. (BTV)

De BTV is de laatste tijd weer extra actief gezien de ontwikkelingen die deze luchthaven zoal in petto heeft voor de wijkbewoners. Onlangs schreef de BTV een brief naar de voor deze luchthaven (en voor duurzaamheid!) verantwoordelijke Rotterdamse wethouder Langenberg.
De BTV uitte daarin haar verwondering en teleurstelling over het feit dat de gemeente Rotterdam de inspraakprocedure rond de MER voor het komende nieuwe Luchthavenbesluit blijkbaar niet heeft benut om een zienswijze in te dienen. Dit in tegenstelling tot gemeenten als Schiedam en Lansingerland.

Dat de gemeente Rotterdam (nog) niet een expliciet standpunt inneemt over de uitbreidingsplannen van Rotterdam the Hague Airport (RTHA) is een gemiste kans. Die overigens nog wel goed gemaakt kan worden als het college van Burgemeester en Wethouders alsnog een voorstel voor zo'n standpunt neerlegt bij de Rotterdamse gemeenteraad. Die laatste stuurden wij dan ook een afschrift van onze brief.
De BTV is hoopvol wat dat standpunt betreft, want het coalitieakkoord 2014-2018 vermeldt dat "groei op RTHA mogelijk is binnen de huidige geluidszone" (met andere woorden: de huidige geluidszone moet niet groter worden), en dat "het zakelijk profiel van RTHA zal worden versterkt". In onze brief herinneren we de wethouder er ook aan dat in antwoorden op vragen van Groen Links, het college van B&W heeft aangegeven thans nog steeds te staan achter het oude zogenaamde onderhandelaarsakkoord, dat stevige bepalingen bevat ten aanzien van het nagestreefde zakelijk karakter van RTHA en het uitplaatsen van vakantieverkeer. Tot slot pleitten wij in onze brief voor een integraal debat over RTHA in de Rotterdamse politiek, waarin zowel het komende Luchthavenbesluit, als het voorgenomen nieuwe bestemmingsplan RTHA, als het zgn. Masterplan RTHA, in samenhang worden besproken en voorzien van een Rotterdams standpunt.

Ook schreef de BTV naar de Statencommissie Verkeer en Milieu van de Provincie Zuid-Holland. Deze commissie zal immers waarschijnlijk eind 2014 spreken over een concept zienswijze over het komende Luchthavenbesluit, aan de hand van een voorstel van Gedeputeerde Staten. De BTV informeerde de provincie Zuid-Holland uitvoerig over de door de BTV dit jaar opgestelde zienswijzen over Luchthavenbesluit, het te wijzigen Rotterdamse bestemmingsplan en het Masterplan RTHA. Daarnaast attendeerde de BTV de politieke partijen uit die Statencommissie erop dat de BTV nauwkeurig zijn leden en de media zal informeren over wat de partijen over RTHA in hun programma's voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten gaan opnemen.

De BTV vraagt de partijen o.a. om zich uit te spreken voor een stapsgewijze verkleining van de toegestane maximale hoeveelheid geluid, voor een snelle afbouw van het thans toegestane aantal nachtvluchten en voor een beperking (en uiteindelijk sluiting) van RTHA in het weekend.

 

U kunt de BTV volgen via www.btv-rotterdam.nl. Daar staat overigens ook hoe u voor een klein bedrag lid kunt worden. De BTV kent de laatste jaren weer een forse groei van het aantal leden. Inmiddels zijn het er zo'n 350. Hoe meer leden, hoe meer we voor u kunnen doen.

 

Bron: Leven In Schiebroek, december 2014