Onvoldoende draagvlak uitbreiding Vliegveld RTHA

Onvooldoende draagvlak uitbreiding Rotterdam The Hague AirportRotterdam The Hague Airport ontwikkelde een ambitieus ‘masterplan’ voor uitbreiding. Het plan zou gebaseerd moeten zijn op een brede maatschappelijk én politiek draagvlak.

Ruim de helft van de geënquêteerden is tegen uitbreiding. Blijkbaar zitten de meeste omwonenden dus niet te wachten op meer vliegtuigoverlast.
Verder meldt het artikel dat een grote groep particulieren dagelijks last heeft van de vliegactiviteiten. Bovendien bleek met de meest recente verkiezingen dat niet alle (regionale)politieke partijen achter het plan staan.
Het zeer magere draagvlak, in combinatie met de twijfelachtige economische haalbaarheid laat het plan steeds meer wankelen.

Lees hier het artikel in Telstart Onlline (6 januari 2015)

Lees hier het artikel in De Weekkrant (7 januari 2015)