Ministerie van Verkeer en WaterstaatInspectie Leefomging: toename nachtvluchten en militaire vluchten RTHA

Op last van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de perioderapportage rond Rotterdam The Hague Airport vrij gegeven. Een toename van het aantal nachtvluchten en een toename van het aantal militaire vluchten is opmerkelijk en verontrustend.

Nochthans stelt met dat er geen onrechtmatigheden hebben plaats gevonden. De vraag is natuurlijk of bewoners die vaker en langer uit hun nachtrust werden vertoord hier boodschap aan hadden.

Het aantal nachtvluchten steeg van 911 in 2013 naar 941 in 2014;
Het aantal militaire vluchten steeg van 268 in 2013 naar 328 in 2014.

Lees hier het rapport.