gemeente-schiedamHet Schiedams stadsbestuur maakt bezwaar tegen uitbreidingsplannen van de Rotterdamse luchthaven.

Volgens B&W maakt een nieuw Rotterdams (ontwerp-)bestemmingsplan mogelijk om alvast nieuwe gebouwen op Rotterdam The Hague Airport neer te zetten.

Volgens het masterplan RTHA 2023 wil de Rotterdamse luchthaven flink uitbreiden. En in de toekomst doorgroeien van 1,5 miljoen reizigers naar 2,5 miljoen passagiers per jaar. Daarvoor is wel een positief Luchthavenbesluit nodig om deze groei mogelijk te maken.

VOORBARIG
Dat besluit, door de minster, staat nog niet vast maar toch wil Rotterdam en de luchthaven hierop alvast een voorschot nemen. Met een nieuw bestemmingsplan die ongelimiteerd vastgoed als kantoren en bedrijfsgebouwen daar toe laat. Schiedam maakt hier bezwaar tegen omdat dit planologisch besluit voorbarig is. Met als argument dat immers ’landzijdige ontwikkelingen niet los staan van de luchtzijde’.

JAREN LAST
Wijziging van de terminalfaciliteiten betekent dat de SchipholGroup alvast kan gaan bouwen met de ambitie meer passagiers en meer vluchten in de komende 10 jaar. Dat betwist Schiedam omdat vooral Noord al jarenlang last heeft van toenemend vliegtuigverkeer die landen of stijgen boven Schiedams grondgebied.

NOODZAKELIJKE BOUW
Bovendien stelt B&W Schiedam bezorgd vast dat kantoren op het terrein van de luchthaven alleen mogen als die voor de luchtvaart noodzaak zijn. Nu al toestemming geven voor uitbreiding van vastgoed is vooruitlopen op uitbreiding van luchtvaartbewegingen. En daarover gaat alleen de minister die nog dit jaar beslist over een nieuw Luchtvaartbesluit.

Om deze redenen vraagt gemeente Schiedam de activiteiten rond het bestemmingsplan op te schorten tot bekend is wat de minister besluit over het aantal vluchten en het aantal DeciBel dat mag worden geproduceerd.

Bron: het Nieuwe Stadsblad 20 januari 2016
Lees hier artikel en bijlage met Zienswijze Gemeente Schiedam

Lees hieronder het document.

2016-01-20 Schiedam Collegebrief zienswijze voorontwerp bestemmingsplan RTHA