HvhonlineHoorzitting Provincie over uitbreiding vliegveld

Achttien insprekers kwamen aan het woord bij de hoorzitting van Provincie Zuid-Hlland over en tegen de uitbreidingsplannen van vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Alleen het vliegveld zélf lobbyde vóór uitbreiding.

BEWONERS EERST
Dit artikel geeft een beeld van wat er leeft onder de bevolking. Zoals PR man van het vliegveld Steven van der Kleij aangeeft, is er geen bewonersgroep vóór uitbreiding.
De Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast zijn tegen uitbreiding. Tijdens de inspraak werd de Provincie opgeroepen nu eens de bewoners op de eerste plaats te zetten. Tot dusverre wordt te veel geluisterd naar het eenzijdige en beperkte belang van RTHA, onderdeel van Schiphol.

TRAUMA
Het "Traumateam" gaf uiting van hun verbazing dat wel óver hen wordt gesproken, maar nimmer met hen. In een apart interview wordt verteld waarom helikopters verhuizen niet zomaar kan.
Het plan om traumahelikopter (en politiehelikopter) uit te plaatsen heeft als doel meer ruimte te creëren voor commerciële luchtvaart. Hierdoor neemt de overlast verder toe, samen met extra vervulling en CO2 uitstoot. Het verschil is dat de overlast dan van twee kanten.

MILIEUZONE
Tot slot staat in dezelfde krant een bericht dat de milieuzone in Rotterdam zijn werk doet. Opmerkelijk omdat het een relatief klein deel auto’s betreft die de stad niet meer in mogen. Gelijktijdig loopt de discussie om méér Boeings te laten vliegen over diezelfde stad.
Bekend is dat één Boeing 737-800 ongeveer 40 kilogram brandstof per minuut verbruikt. Dit is een gemiddelde. Bij opstijgen is het een veelvoud. Brandstofverbruik is afhankelijk van meerdere factoren. (bron: www.upinthesky.nl)

OMWEG
Redactionele toevoeging: RTHA introduceert via meerdere kanalen een zinloze oplossing om twee geluidszones te maken: één voor het vliegveld en voor de trauma helikopters een eigen ‘taks’. Ook hiermee wordt er via een omweg toch méér vluchten gecreëerd en méér overlast. De stelling van de verkenner is helder: Vliegoverlast moet binnen de huidige grenzen blijven. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor meer vluchten.
Bron van de berichten: Hart van Holland, 31 mei 2017

2017-05-31-HvH-Bewoners 2017-05-31-HvH-traumahelicopter 2017-05-31-HvH-Milieuzone