Hart van HollandGedeputeerde Staten om de tafel met vliegveld RTHA

De provincie Zuid-Holland steekt de hand uit naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het college van Gedeputeerde Staten wil binnenkort in gesprek gaan om afspraken te maken over de samenwerking met het vliegveld.

Die toezegging heeft het college gedaan aan de VVD-Statenfractie. Volgens de VVD heeft de provincie RTHA geschoffeerd door een deel van het advies van verkenner Schrijnen te negeren: met name het idee om de traumahelikopters te verplaatsen. "Terwijl het rapport van Schrijnen een zorgvuldig opgesteld compromis is", zegt VVD-statenlid Rense Weide.

"Daar kun je niet selectief in shoppen, want dan valt de samenhang weg. Gelukkig wil de provincie nu afspraken maken met RTHA om het advies integraal uit te voeren."

Uitplaatsen van de traumahelikopters wordt niet als een goed idee gezien door onder meer de gemeente Lansingerland. Ook burgers hebben aangegeven op zich begrip voor de helikopters te kunnen opbrengen.
BRON Hart van Holland, 12 juli

2017-07-12-Gedeputeerde om tafel met RTHA
Reactie BTV:

De titel suggereert dat de provincie Zuid-Holland aan het vliegveld een handreiking zal doen. Tsja, wat is een handreiking? Van enig tegemoetkomen aan de wensen van RTHA is geen sprake. Zo blijkt uit het, inmiddels ook door Provinciale Staten vastgestelde standpunt.
De Provincie Zuid Holland (PZH) is en blijft tegen groei van RTHA. Natuurlijk moet er met RTHA worden doorgepraat, want nu al, maar zeker ook als er straks een eerste uitwerking van het standpunt van PZH ligt, is de medewerking van RTHA handig.

GEEN AANDACHT VOOR OMWONENDEN
Dhr Weide is, in tegenstelling tot de vele andere politici die over RTHA hebben gesproken, een van de weinige die niet of nauwelijks aandacht vroeg voor de overlast van RTHA voor omwonenden.
Zijn eenzijdige betoog stond geheel in het teken van zijn wens om RTHA te stimuleren. Ook het artikel druipt weer van de wens om te stimuleren i.p.v. tegenwerken. RTHA zou zijn vleugels verder moeten kunnen uitslaan.
RTHA is de afgelopen 17 jaar qua aantal passagiers met 250% gegroeid. Dat vleugels uitslaan heeft RTHA dus ruimschoots kunnen doen. Met een sterke toename van de overlast tot gevolg. RTHA vervoert geen 2 miljoen passagiers, maar 1,7 miljoen: 850.000 passagiers heen en eenzelfde aantal terug. Dat zijn voor het overgrote deel vakantiegangers, en geen zakelijke passagiers. De groei heeft RTHA verder weg gebracht van de kleine zakelijke luchthaven die RTHA zou moeten zijn.
RTHA heeft geen 22.000 vluchten, maar kende, volgens RTHA zelf, in 2016 52.442 vliegbewegingen (groot en kleine luchtvaart).

KNIP GEMAAKT
De VVD hekelt dat de BRR het advies van de verkenner niet 1 op 1 overneemt. De BRR heeft het advies van de verkenner echter grotendeels wel overgenomen, alleen heeft op 1 punt (uitplaatsing maatschappelijk verkeer) een knip gemaakt. Dhr Weide stelt dat je niet selectief kunt shoppen in het advies. De BTV complimenteert echter de betrokken wethouders en gedeputeerde, omdat zij het advies met verstand van zaken, en ook met oog voor de overlast van RTHA, hebben gebruikt en omgezet in een beleidsstandpunt., dat op een essentieel onderdeel afwijkt van het advies van de verkenner. Ook de meerderheid van de Commissie Regionaal Overleg RTHA staat achter dat standpunt.

ONJUIST
Het is dan ook onjuist dat de VVD nu suggereert dat de afspraken die PZH met RTHA gaat maken, dienen ter ‘integrale uitvoering van het advies van de verkenner’. Gelukkig maar, want in bijeenkomsten in de diverse gemeenten heeft de verkenner, weken na het uitbrengen van zijn advies, publiekelijk beaamt dat uitvoering van zijn advies zou leiden tot toename van de overlast. En daar zit niemand, zeker de BTV niet op te wachten.