Prov. Zuid-Holland vernietigend over procedure luchthaven.

 

PERSBERICHT

In de Vergadering Provinciale Staten op 6 juli 2022 heeft een motie van Lies van Aelst (SP) er toe geleid dat het schijnparticipatietraject van Rotterdam The Hague Airport als mislukt is bestempeld. Deze motie is aangenomen door een meerderheid van stemmen.

Actie tegen overlast vliegverkeer met zes gelijktijdige manifestaties

PERSBERICHT 28 april 2022

AMSTERDAM - Een brede coalitie van bezorgde burgers organiseert op zaterdag 14 mei 2022 zes manifestaties op de vliegvelden Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Groningen en Lelystad. Zij protesteren tegen de groeiende overlast van en vervuiling door het vliegverkeer.

De manifestaties bieden ruimte aan gerenommeerde sprekers, muziek en een landelijk stiltemoment. De burgers willen met de vreedzame bijeenkomsten tonen hoe breed en divers de wens voor krimp van de luchtvaart is. Zij pleiten voor krimp van Schiphol en sluiting van kleinere, verliesgevende luchthavens zoals Maastricht, Rotterdam en Lelystad.

Nooit eerder werd op zoveel Nederlandse luchthavens tegelijk actie gevoerd.

Het vliegverkeer boven ons land neemt sinds enkele maanden weer toe na een relatief rustige periode tijdens de coronapandemie. Nu ook de overlast weer groeit, beseffen bewoners hoe groot de impact van het overmatige vliegverkeer is op hun leefomgeving en gezondheid.

De luchtvaartindustrie heeft veel schadelijke effecten op de samenleving: het levert een grote bijdrage aan de gevaarlijke opwarming van de aarde, hoognodige woningbouw wordt onmogelijk en de volksgezondheid loopt gevaar door geluidsoverlast, uitstoot van ultrafijnstof en kankerverwekkende stoffen. Ook het grondpersoneel, zoals de bagageafhandelaars, op Schiphol staat bloot aan hoge concentraties ultrafijnstof van vliegtuigmotoren.

Op de site https://vliegherrie.nl laten duizenden Nederlanders weten wat de geluidsoverlast van het vliegverkeer aanricht in hun persoonlijke levens.

Alarmerende IPCC-rapporten roepen steeds weer op tot krimp van de luchtvaart. De inmiddels definitief geworden Luchtvaartnota en de daaruitvolgende luchtruimherziening monden uit in nog meer overlast en vervuiling, onder meer door laagvliegroutes als gevolg van de opening van Lelystad Airport en een vierde naderingsgebied voor Schiphol boven de provincies Utrecht en Gelderland.

Het luchtvaartbeleid in Nederland komt tot stand op basis van gebrekkige, veelal door de industrie zelf aangeleverde informatie. De burger wordt nauwelijks gehoord, waardoor tal van misstanden ontstaan als het niet meerekenen van geluid, stikstof- en CO2-uitstoot boven een bepaalde vlieghoogte, het ernstig belemmeren van woningbouw en het verlenen van oneerlijke fiscale vrijstellingen.

Zienswijzen en participatietrajecten hebben geen enkel effect gehad om totstandkoming en uitvoering van het beleid te verbeteren.

De Nederlandse overheid heeft het vliegverkeer decennialang gestimuleerd, onder meer met goedkope luchthaventarieven, btw- en accijnsvrijstellingen en het stimuleren van het mainport-model waarmee tientallen miljoenen buitenlandse reizigers met lage tarieven worden verleid tot een overstap op Schiphol.

Overlast is politieke keuze

Het resultaat van deze politieke keuze is dat bewoners in de omgeving van vliegvelden zich geconfronteerd zien met veel meer overlast en vervuiling dan nodig is voor een gezonde bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie. Het aantrekken van overstappers die niets besteden in ons land staat gelijk aan de import van veel overbodige geluidsoverlast en vervuiling.

Individuele burgers worden door gebrekkige of zelfs afwezige wet- en regelgeving nagenoeg niet beschermd tegen de negatieve gevolgen van het overmatige vliegverkeer. Vliegvelden opereren in ons land zonder verplichte luchthavenbesluiten, zonder verplichte natuurwetvergunningen en zonder rekening te houden met de mensen onder de aanvliegroutes.
De breed gedragen manifestaties vormen een protest tegen de groei, de oneerlijke vrijstellingen voor de luchtvaartbranche en tegen het gebrek aan bescherming van mens en milieu tegen de overlast en vervuiling.

Met deze manifestaties hopen de burgers eindelijk gezien en gehoord te worden door de Haagse politiek.

De manifestaties op 14 mei 2022 starten om 11 uur 's ochtends, zijn vreedzaam en hebben nadrukkelijk niet tot doel de toegang tot de vliegvelden te beperken. De manifestaties zijn online te volgen via live streams op sociale media als Twitter, Facebook en Instagram.

Meer informatie over de programma’s per luchthaven is te vinden op de speciale website https://14meimanifestatie.nl.

De manifestaties op de vliegvelden worden ondersteund door een groot aantal maatschappelijke en burgerorganisaties: Milieudefensie, Greenpeace, Extinction Rebellion, Urgenda, Milieufederaties Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg, Overijssel en Drenthe, SchipholWatch, Fridays For Future, Students For Future, Grootouders voor het Klimaat, Waddenvereniging, Stop Ecocide, Fossielvrij NL, Social Tipping Point Coalitie, Jonge Klimaatbeweging, Mobilisation for the Environment (MOB), Natuur & Milieu, Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Stay Grounded, Youth for Climate NL, Platform Vliegoverlast Amsterdam, BTV-Rotterdam, SATL, Werkgroep Red Gelderland, plus de officiële bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol.

BTV-RotterdamAirport niet welkom op bewonersavond toekomst Rotterdam The Hague Airport

Bewonersvereniging BTV Rotterdam Airport is niet welkom op een bewonersavond in Gemeente Lansingerland.

BTV naar de rechter: ‘Genoeg getreuzeld met stikstof, start met handhaven’

De overheid heeft nu lang genoeg getreuzeld met het afhouden van maatregelen tegen de ontbrekende stikstofvergunningen van vliegvelden.

Rotterdamse partijen in debat over luchtvaart

P E R S B E R I C H T

Rotterdam, 24 februari 2021

Op dinsdagavond 1 maart vindt het grote Rotterdamse luchtvaartdebat plaats in de Bibliotheek Rotterdam gelegen aan de Hoogstraat 110.

Na een inleiding door journalist Ties Joosten gaan politieke partijen van de gemeente Rotterdam met elkaar in debat over de toekomst van de luchtvaart op Rotterdam The Hague Airport. Onderwerpen die aan de orde komen zijn het terugdringen van overlast, de maatschappelijke en economische waarde van het vliegveld, de (on-) mogelijkheden van duurzame luchtvaart en bewonersparticipatie.

Het debat wordt georganiseerd door de vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV), mede mogelijk gemaakt door het Rotterdams Milieucentrum.
Rotterdam The Hague Airport houdt de gemoederen in de stad flink bezig. Veel omwonenden ervaren overlast, terwijl anderen juist de maatschappelijke en economische waarde van het vliegveld roemen. Wat ons betreft hoog tijd voor een goed debat waarin de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Rotterdam kleur bekennen.

  • Het debat vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Bibliotheek Rotterdam gelegen aan de Hoogstraat 110 (ingang Bibliotheektheater).

De avond begint met een gesprek met journalist Ties Joosten over zijn boek ‘De blauwe fabel’ over KLM. Vervolgens gaan de vertegenwoordigers van de politieke partijen met elkaar in debat aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. De avond wordt geleid door Rogier Elshout.
Belangstellenden zijn van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Eind bericht

Download hier het bericht als Word-document
LEES OOK: Gerelateerde rapporten via alfredblokhuizen.nl 

 

65 jaar RTHA persbericht vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast BTV

Persbericht
Datum: 2021-09-30

Goedemiddag Redactie,

Het Rotterdamse vliegveld bestaat nu bijna 65 jaar. Dat gaat men vieren, echter zonder de omwonendenvereniging BTV. De BTV is niet uitgenodigd voor dat feestje, Dat vinden we heel opmerkelijk, want de BTV is al meer dan 35 jaar gesprekspartner van vliegveld Zestienhoven.

Opmerkelijk dat ze de omwonendenvereniging, met bijna 1000 huishoudens als lid, links laten liggen. De BTV had het idee dat er altijd een dialoog was tussen georganiseerde omwonenden en het vliegveld. We zijn uit de participatie over de toekomst van het vliegveld geweerd en we maken nu dit weer mee. Zeer teleurstellend!

65 Jaar is natuurlijk een lange tijd. In die tijd is veel veranderd. Was het vliegveld vroeger van zakelijk belang, nu is ze dat nauwelijks meer. BTV vindt daarom RTHA 65 een mooi moment om de luchthaven grotendeels met pensioen te laten gaan. De bekende slogan 65 = 65 past hier precies. Daarvoor ligt een heel mooi realistisch plan, dat ook al ingang heeft bij de Rotterdamse Gemeenteraad: Rotterdam Central Park. Ook de Provincie vindt dat ander gebruik van het luchthaventerrein moet worden onderzocht. Dat gepresenteerde plan maakt een einde aan de enorme luchtvervuiling en geluidsoverlast. Het zorgt er ook voor dat de werknemers (90 fte) van het vliegveld een mooie schone toekomst krijgen. Want werkgelegenheid te over na de pensionering van RTHA. De BTV pleit ook voor het openhouden van de helihaven voor maatschappelijk heliverkeer. En ja, Rotterdam kan best zonder een vakantieluchthaven met stunttarieven die zoveel overlast- en gezondheidseffecten veroorzaakt voor een grote stedelijke omgeving. (www.rotterdamcentralpark.nl).

Op www.vliegherrie.nl kan nu worden bekeken hoe groot het gebied is waar ernstige overlast wordt ervaren.

meldingslocaties vliegtuigoverlast

PS: mocht men ontkennen dat de BTV uit de participatie is geweerd, hetgeen al eens is gebeurd: hieronder de mail waarin dat gebeurde.

BTV wordt onder druk gezet

Luchthaven geeft gratis stroom aan gedupeerde bewoners

PERSBERICHT

Groot nieuws voor omwonenden die al jaren slachtoffer zijn van de activiteiten van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De luchthaven heeft deze bewoners gratis elektriciteit beloofd.

Elektrische vlieglijndienst op Groningen slaat nergens op!

PERSBERICHT

Vorige week presenteerde Zestienhoven een plan om met elektrische vliegtuigjes te gaan vliegen naar Groningen

Directeur vliegveld demonstreert Trumpiaans gebrek aan kennis

Persbericht

Dacht hij nu werkelijk elke keer een vliegtuig vol IKEA personeel te kunnen laten vliegen?

Ikea shuttle?
Afgelopen week trad de directeur van Rotterdam The Hague Airport (RTHA), Ron Louwerse trots naar de buitenwereld en verkondigde dat hij een plan had ontwikkeld om een shuttledienst tussen Kopenhagen en Rotterdam op te zetten. Immers, Ikea is een bedrijf dat veel met Kopenhagen zaken doet. Maar dan moet de luchthaven eerst meer herrie mogen maken.
Zijn bericht straalt een kennisniveau uit dat we ook aantreffen bij Donald Trump. Immers, wanneer Louwerse zich vooraf had beraden bij zijn eigen persdienst wist hij dat dit plan wettelijk niet uitvoerbaar is.
Zodra een luchthaven meer ‘geluidsruimte’ krijgt en daarmee meer toestellen mag toelaten, kan niet de directie van het vliegveld bepalen wie er met zijn vliegtuig komt, maar verloopt de toewijzing via een ingewikkeld ‘veilingsysteem’. In de praktijk komt het er op neer dat alle ruimte die vrij komt (de zgn. ‘slots’), worden opgeslokt door vakantievliegers.

Eigen werkelijkheid

De luchtvaartindustrie is bekend als verzinner van een eigen werkelijkheid. Luchtvaartlobbyisten beseffen dat hun werkelijke motieven waarom ze willen groeien noch maatschappelijk, noch politiek worden geaccepteerd. Zij bedenken daarom argumenten die mogelijk aanspreken. Het is daarom niet relevant of het plan haalbaar is. Er wordt alleen gewerkt naar toestemming om te groeien en daarmee stopt het denken. Een verontrustende werkwijze.

De luchtvaartindustrie negeert de wereldwijde pandemie, die zich razendsnel kon verspreiden mede dankzij internationale luchtvaart. De WHO heeft meerdere vliegvelden, waaronder RTHA en Schiphol expliciet aangewezen als een ‘te vermijden risicopunten in Nederland’. Bedrijven als Ikea weten dat ook en vergaderen steeds vaker via online verbindingen. De vraag naar zakelijke trips is om die reden sterk afgenomen. De luchthaven wil dat niet zien en blijft steken in de groeiscenario’s uit de jaren ’80 van de vorige eeuw.

Splitsing geluidsruimte

Nóg een punt waarop Ron Louwerse blundert. Hij bespreekt de splitsing van geluidsruimte. Vrij vertaalt: één geluidsemmer voor de hulpdiensten (helikopters) en een eigen geluidsemmer voor de vakantievluchten en zakenverkeer. Er is niet besloten dat de splitsing van geluidsruimte inhoudt dat hij meer (vakantie) vluchten mag laten gaan vliegen. Zelfs de uiterst pro-luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen stelt als voorwaarde dat éérst overlast moet worden teruggedrongen. Bovendien geldt nog altijd de voorwaarde van haar voorganger, Minister Eurlings, dat er maatschappelijk draagvlak nodig is voor uitbreiding.
Een zeer kostbaar onderzoek heeft uitgewezen dat dit er niet is.
Denken over groei is dus volkomen irreëel.

Ministeriele opdracht: Beperk overlast

Beperken van hinder is door de minister uitgeroepen tot een harde eis voordat er gesproken gaat worden óf groei nodig is. De eis bestond al eerder maar is aangescherpt naar: “aantoonbare beperking”. Tot dusverre kon de luchthaven het afdoen met vage plannen. Nu moet het met resultaten komen. Daarbij is het uitgesloten dat er meer wordt gevlogen, want ieder vliegtuig vergroot de overlast.
RTHA heeft een overlegorgaan dat nadenkt over hinder beperkende maatregelen. Inmiddels wordt er ruim dertien jaar gedacht en gesproken over beperking van overlast. Ondertussen is de overlast alleen toegenomen. Tot het moment van de coronacrisis uitbrak. Toen vielen nagenoeg alle meldingen over overlast weg. Oorzaak: er werd nauwelijks gevlogen. Hiermee is de enige en haalbare oplossing aangetoond en bewezen. Overlast verminder je alleen door minder te vliegen. Alle andere plannetjes werken niet. Zij verplaatsen de overlast slechts. De commissie weet nu wat ze moet doen: werken aan een krimpscenario voor het vliegveld. Dat is een opdracht van de minister.
De vereniging BTV-Rotterdam geeft de tip aan de luchthavendirecteur geen tijd te verkwisten door nog meer bedrijven uit de regio voor te dragen voor een eigen lijnvlucht. Dat maakt hem nóg ongeloofwaardiger.

Greenwashing

Niet alleen de luchthaven maar zelfs de minister Cora van Nieuwenhuizen zet met volle kracht in op ‘greenwashing’. Dat zijn onbenullige plannetjes die het in de media goed doen om te suggereren dat luchtvaart niet vervuilend is: een elektrisch karretje laten pendelen, wat gras op het dak van de ontvangsthal leggen, hier en daar zonnepanelen … Het is nu uitgegroeid naar het starten van een (gesubsidieerd) laboratorium die bewezen onhaalbare ideetjes moet uitwerken: van het maken fossielvrije kerosine tot aan elektrisch vliegen. Het klinkt milieuvriendelijk, maar het levert in de praktijk vaak alleen elders nog meer vervuiling op. Daarbij komt dat elektrische vliegtuigen enorm veel kabaal en dus geen oplossing bieden voor overlast.

Droomwens aan duigen

RTHA’s droomwens is altijd geweest een ‘economisch zelfstandig draaiend vliegveld voor zakelijk verkeer’ te zijn. Thans is het -in schril contrast- een zwaar gesubsidieerde luchthaven voor pretvluchten. Uitgaande van de nieuwe realiteit waarin de luchtvaart terecht is gekomen kan men beter zoeken naar een goed krimpscenario voor het vliegveld. Vergeet de ambitie om meer overlast en vervuiling te mogen produceren, door welk fantasieplannetje dan ook. Het is nu tijd om af te bouwen.

Kortom, het persbericht van Ron Louwerse met zijn Ikea-plan was "een beetje dom".

Ledental Vereniging groeit.

Afgelopen maanden heeft de Vereniging BTV in samenwerking met tal van andere instellingen grote successen behaald in de bestrijding van de overlast door luchtvaart. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich nog steeds aanmelden als ‘tientjes lid’. www.btv-rotterdam.nl/lid-worden

Einde bericht

 

Bewoners starten crowdfunding actie voor metingen rond vliegveld

PERSBERICHT

De Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) Rotterdam Airport is een crowdfunding actie gestart om geld in te zamelen. Doel: op korte termijn metingen te doen van de luchtkwaliteit en het geluidsniveau rond luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Binnenkort starten de reguliere vluchten weer en wordt een tweede meting gedaan. Op deze wijze is de werkelijke invloed van de luchtvaart op de leefomgeving te meten.

Provincie ZuidHollandVereniging “BEWONERS TEGEN VLIEGTUIGOVERLAST” vraagt Provincie ‘NUL METING’ rond luchthaven

Op 22 april sprak de heer Abbenhuis, adviseur van de vereniging van de Bewonersvereniging Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV-RotterdamAirport), in bij de Provinciale Staten Zuid-Holland.

Geheel in stijl van dit Coronatijdperk ging de behandeling van de begrotingswijziging 2020 van Provincie Zuid-Holland middels een videovergadering.

PERSBERICHT

Minister doe nu de nulmeting op en rond de luchthavens!

Elk nadeel heeft zijn voordeel, dat weten we van de legendarische voetballer uit 020.

De coronacrisis is een ramp voor het land. Veel mensen vrezen voor hun baan. Wij allen proberen, via de belastingpot, bedrijven te redden van de ondergang. Dat is terecht. Maar deze benarde situatie het biedt ook kansen. Ik pak er eentje uit.

Er is al vele jaren gesteggel over de vervuiling en lawaai dat de luchtvaart veroorzaakt. De Schipholgroup zegt A, de milieukundigen zeggen B, de actievoerders zeggen C en de KLM zegt dan weer D. Waarbij de actievoerders vooral naar deskundigen luisteren en niet naar de bureaus die geen metingen doen voor de luchtvaartsector, maar berekeningen. Dat levert een enorm gedoe op en veroorzaakt een groot wantrouwen bij de omwonenden van de luchthavens. Zo erg zelfs dat de actievoerders met een eigen lawaaiapp zijn gekomen (Explaneapp) en systematisch de berekeningen van de luchtvaartindustrie betwisten en zelfs onderuithalen.

Het is nu het moment om die ruzie te beslechten. Nu de luchtvaart vrijwel geheel uitvalt, kunnen er metingen worden gedaan. Die metingen kunnen nu laten zien hoe het is als er geen luchtvaart is. Daar hoeven we niets extra’s voor te doen. We kunnen van een enorme nood een geweldige deugd maken. Noem het een 0-meting. Als alles weer wordt opgestart kunnen eerlijke vergelijkingen worden gemaakt tussen de situatie nu en straks. Wie kan daar nu tegen zijn? Ik neem aan dat de voorstanders van de luchtvaart ook graag eerlijke cijfers krijgt. Want op basis van eerlijke cijfers kun je een correcte afweging maken over wat je acceptabel vindt en wat niet. En we beseffen het ook allemaal: meten is weten.

Dus, minister: laat direct metingen verrichten door onafhankelijke deskundigen. Het is nú de kans om een einde te maken aan jarenlang getouwtrek over de vervuiling- en overlastcijfers. Haal nog iets goeds uit deze ramp die over ons trekt. Later kan dan de overheid dan nooit verweten worden dat ze nalatig is geweest. Doe dus nu de nulmeting op en rond de luchthavens.

Alfred Blokhuizen
Voorzitter
Vereniging BTV-RotterdamAirport

Persbericht

Raad van State zaak BTV - handhaven van het nachtregime op de Rotterdamse luchthaven.

Persbericht Handhavingverzoek aan de ILT

De Vereniging Bewoners tegen vliegtuigoverlast (BTV) heeft deze week een brief gestuurd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport met het verzoek om op te treden tegen Rotterdam The Hague Airport (RTHA). 


Persbericht -
HELI’S BLIJVEN OP RTHA, ROTTERDAM BETAALT 2 X VOOR ONDERZOEK

In 2017 adviseerde Joost Schrijnen, als verkenner voor draagvlak van groei van vakantieverkeer op Rotterdam The Hague Airport (RTHA), het verhuizen van de trauma- en politiehelikopters naar een locatie elders.