Partij voor de Dieren-logoPvdD stelt Raadsvragen: Zwakheden maatschappelijke kosten-batenanalyse Rotterdam The Hague Airport

De Partij voor de Dieren stelt aan het College van B&W vragen naar aanleiding van de vernietigende kritiek die geuit is op het maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

De second opinion is uitgevoerd door onafhankelijke economen Walter Manshanden (expert ruimtelijk-economische ontwikkeling, Neo Observatory) en Leo Bus (transport- en ruimtelijk econoom, Leobus.nl). De grote hiaten in onderbouwing werden geconstateerd en positieve aspecten van de uitbreiding werden gemaximaliseerd, terwijl negatieve effecten werden gebagatelliseerd. Dit is reden voor de Partij voor de Dieren om vragen te stellen.
Dit zijn de vragen:

1. Wat vindt u ervan als initiatiefnemers van een ontwikkeling in deze hoedanigheid opdracht geven tot een MKBA?

2. Wat is voor u de waarde van de uitkomst van een MKBA als deze in opdracht van de initiatiefnemers van een voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd?

3. Bent u het eens met de onderzoekers dat de MKBA uit 2015 een aantal zwakheden kent die in de second opinion worden beschreven? Indien ja, welke zwakheden zijn er volgens u? Indien nee, waarom niet?

4. Deelt u deze conclusie: “De conclusie is dat vanwege de positieve bias, ontbreken van gevoeligheidsanalyse en ontoereikende onderbouwing van aannames door Ecorys 2015 herziening van deze MKBA maatschappelijk op zijn plaats is.”? Indien nee, waarom niet?

5. Bent u bereid een nieuwe MKBA uit te voeren naar de voorgenomen ontwikkeling van RTHA? Indien nee, waarom niet?

6. Bent u bereid het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken een nieuwe MKBA uit te voeren naar de voorgenomen ontwikkeling van RTHA? Indien nee, waarom niet?

Bron: partijvoordedieren.nl, 10 juli 2018

logo Partij voor de Dieren

Naschrift redactie: het rapport "Second Opinion"is hier te downloaden.