Algemeen DagbladRotterdam Airport stelt besluit toekomstplannen luchthaven uit

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) houdt de toekomstplannen en de daarbij behorende kosten opnieuw tegen het licht. Daarmee is de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit voorlopig uitgesteld.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. GroenLinks had de bewindsvrouw vragen gesteld naar aanleiding van de contra-expertise die bewonersclub BTV had laten uitvoeren. Onderzoekers uitten in die second opinion forse kritiek op de zogenoemde MKBA, een kosten-batenanalyse uit 2016, die zou veel te rooskleurig zijn. ,,De voordelen zijn overdreven, de nadelen weggeschoven. Er is zelfs een aantoonbare vooringenomenheid in het originele onderzoek aanwezig. Het onderzoek had dan ook niet alleen in opdracht van RTHA uitgevoerd moeten worden, ook maatschappelijke partners hadden moeten aansluiten'', stelden zij.

Hoewel hiermee de zinloze groeiambitie van het vliegveld nog niet volledig van de baan is, is onze Vereniging zeer verheugt dat de directie inziet dat het aanvoeren van aantoonbare onjuiste motieven alleen bijdraagt aan verdere afbraak van het maatschappelijke draagvlak. De steun brokkelt ook daar verder af omdat nu meer duidelijk wordt dat uitbreiding van het vliegveld uiteindelijk alleen meer iedereen meer kost dan oplevert.

Bron van dit bericht:

Algemeen Dagblad 15 augustus 2018.

2018-08-15-RTHA-stelt-toekomstplannen uit