RTV-RijnmondGeen ombudsman voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Verkenner dhr Joost Stijnen kreeg voor 2017 de opdracht te onderzoeken of er draagvlak was voor uitbreiding van het vliegveld. Zijn conclusie was overduidelijk: nee, er is geen draagvlak. Zijn rapport bevatte enkele onverwachte tips.

Zijn rapport kreeg echter enkele opmerkelijke wendingen omdat het met adviezen en conclusies kwam die niet met de gedupeerde partijen (omwonenden) waren besproken. Het uitplaatsen van de trauma-heli was er één van en het aanstellen van een ombudsman voor de regio was een andere aanbeveling.

Kwartiermaker

Ewald van Vliet, oud-burgemeester van Lansingerland, onderzocht als kwartiermaker vervolgens wat de functie van de ombudsman moet inhouden. Daarover liepen de meningen blijkbaar uiteen. RTHA zag hem als een verlengstuk voor klachtenregistratie, hetgeen overbodig is omdat de DCMR de klachten registreert. Wanneer noch de DCMR noch de ombudsman het mandaat krijgt om de overtreder te bekeuren heeft deze ombudsman geen toegevoegde waarde.

Verder werd aan bestuur van de BTV gevraagd zich vooraf schriftelijk akkoord te verklaren met deze aanstelling, zonder dat bekend is hoe deze wordt ingevuld. Een zinloze actie; de BTV wil juist duidelijkheid en transparantie. Met deze constructie wordt de ombudsman op voorhand in een partijdige positie geplaatst hoewel dat niet zo hoeft te zijn.

Rotterdamse wethouder

Rotterdamse wethouder Judith Bokhove, Wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal schrijft in een brief aan de commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM) dat het negatieve advies van kwartiermaker Van Vliet er aan zit te komen.

Bron: TV Rijnmond, 26 september 2018

Judith-Bokhove-aan-EDEM-1  Judith-Bokhove-aan-EDEM-2