AD-OnlineWHO: Vliegveld maakt te veel herrie

Als het aan de Wereldgezondheidsorganistie ligt, dan moeten de geluidsnormen rond Europese vliegvelden omlaag, ook rond Rotterdam The Hague Airport. Volgens de WHO leidt de huidige norm tot gezondheidsproblemen.

WHO?

De Wereldgezondheidsorganistie (WHO) adviseerde gisteren in de Europese Unie voortaan een geluidsgrens voor vliegtuigen aan te houden van 45 dB L(den), wat staat voor Level day-evening-night, de geluidsnorm die in Europa geldt voor vliegtuiggeluid. Net als op Schiphol wordt ook rondom Rotterdam The Hague Airport gerekend met een ondergrens van 48 dB L(den). Een verschil van 3 decibel lijkt weinig maar komt neer op een halvering van het geluid.

De WHO komt met de nieuwe normen op basis van recente medische inzichten. Geluidhinder heeft volgens de internationale organisatie serieuze gezondheidseffecten. Dan gaat het onder meer om hart- en vaatziekten, leerproblemen, slaapverstoring en geestelijke gezondheid.

KERSVERS

Het kersverse rapport van de WHO kan grote gevolgen hebben voor de groei van Europese luchthavens en nieuwbouw er omheen. Het betreft overigens wel aanbevelingen, overheden zijn niet verplicht deze op te volgen.

Niettemin zijn de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) in de Rijnmond blij met het rapport. ,,We keken er lang naar uit. Eindelijk wordt een directe link gelegd tussen gezondheidsklachten en vliegtuiglawaai'', zegt Richard Abbenhuis van de actiegroep. ,,En dan rekent de WHO alleen met gemiddelden. De piekgeluiden zijn veel hoger. Als er een vliegtuig over mijn tuin in Overschie komt, dan meet ik 80 decibel. En ja, daar word je wakker van.''

Bron: AD 10 oktober 2018

Noot van redactie:

De pro-luchtvaart lobby ziet deze ontwikkeling gebeuren. Maatschappelijk gezien is het niet meer geaccepteerd om zoveel vervuiling en overlast te produceren voor het zakelijk belang van een kleine groep belanghebbende. Om de zinloze groeiambities krampachtig te blijven vasthouden grijpen vliegvelden naar nieuwe drogredenen om hun ‘gelijk’ te halen. Hun campagne voor een CO2 reductie van de gehele luchtvaart is een extreem voorbeeld. Dit plan is direct als irreëel bestempeld, compleet met de argumenten.


Algemeen Dagblad, 10 oktober 2018: WHO vliegveld maakt te veel lawaai