De TelegraafRaad lijkt tegen groter vliegveld

Een meerderheid binnen de Rotterdamse gemeenteraad lijkt tegen uitbreiding van Rotterdam the Hague Airport te zijn.

Schrijft redacteur Maarten Ritman.

Al jaren zinspeelt het vliegveld op uitbreiding. Meer vluchten zou ook goed zijn voor de lokale economie. Er zouden tienduizend extra vliegbewegingen per jaar moeten komen, bovenop de huidige vijftigduizend.

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar uitbreiding binnen de huidige normen maar dat kan alleen als de traumahelikopter van het vliegveld verdwijnt. Een andere locatie daarvoor vinden, is ingewikkeld. Omwonenden zijn fervent tegenstander van uitbreiding omdat die al veel hinder van het huidige vliegverkeer ondervinden.

Verdrievoudiging

Die hinder neemt de laatste maanden toe, zo merkt CDA-raadslid René Segers op. Hij heeft schriftelijke vragen ingediend, samen met Chantal Zeegers van D66. Zo zijn er zestig procent meer klagers en een verdrievoudiging van het aantal meldingen in het derde kwartaal dit jaar ten opzichte van vorig jaar.

"Dit baart me zorgen’’, benadrukt Segers. ,,Ik ben er niet over uit of uitbreiding aan de orde is. Het is sowieso geen doel an sich. Maar het is voor het vliegveld van belang fatsoenlijk te communiceren en betrouwbaar te zijn. Daarmee doelt het raadslid op de overlast. ,,Er wordt een loopje mee genomen. Die indruk moet je niet wekken. Draagvlak raak je kwijt, als je je niet aan je afspraken houdt.’’

Achterhaald

En de verplichte maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die het vliegveld al in 2015 heeft laten opstellen, lijkt niet neutraal te zijn opgesteld, meent hij.

Het stadsbestuur is ook niet tevreden over de MKBA. De Partij voor de Dieren had schriftelijke vragen erover gesteld. Wethouder Judith Bokhove stelt in de beantwoording dat gezien drie ’second opinions’ de huidige MKBA ’achterhaald is’.

Tegen uitbreiding

,,Een nieuwe of bijgestelde MKBA bij de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit acht het college noodzakelijk. Daarin zouden nieuwe inzichten, feiten en second opinions moeten worden meegenomen.’’

Wat betreft Zeegers van D66 blijft het vliegveld zoals het is. ,,Wij zijn tegen uitbreiding. Het was bedoeld als kleinschalig en zakelijk vliegveld. We wegen de gezondheid van de Rotterdammers zwaarder dan de economische belangen van uitbreiding.’’

Coalitiepartner PvdA stelt dat er nog geen definitief standpunt is ingenomen maar dat ’er zeker kritisch naar gekeken gaat worden’.

Bron: de Telegraaf, 20 september 2018

2018-09-20-Raad-tegen-uitbreiding