RTV Oost

"Manier waarop Den Haag burgers laat meepraten over Vliegveld is niet goed"

Participatieve democratie werkt alleen als burgers zien dat meepraten ook echt effect heeft. Dat betoogt hoogleraar Milieu en Beleid van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

"Burgers laten meepraten en de uitkomsten daarvan volledig negeren, is vragen om wantrouwen van de burgers", zegt hoogleraar Pieter Leroy uit Nijmegen. Hij doelt daarmee op de situatie waarin het dossier Lelystad Airport is belandt.

Hoogleraar Leroy

Luchthavenbesluit

Begin deze maand legde minister Van Nieuwenhuizen het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport ter inzage. Hoewel de minister toezeggingen deed over het vermijden van overlast, onder meer door geen nacht- of vrachtvluchten toe te staan, zijn die toezeggingen niet of nauwelijks verwerkt in het uiteindelijke Luchthavenbesluit. "Hierdoor voelen burgers zich bij de poot genomen, dit versterkt het wantrouwen van de burgers."

Frustratie

Pieter Leroy kent de manier waarop de overheid burgers wil laten meebeslissen in belangrijke en ingewikkelde dossiers. Hij deed er al in de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzoek naar. "Het heeft helaas heel vaak tot frustratie geleid. Je zag het in de discussies over intensieve veehouderij, je ziet het bij de gaswinning in Groningen en ook bij de discussies rond Schiphol."

Fout op fout

In het dossier Lelystad Airport hebben we te maken met een opeenstapeling van fouten in milieurapporten en andere onderzoeken. Leroy: "Ik geloof er niet in dat die fouten met opzet zijn gemaakt. Ik ben niet van de complottheorieën. Eerder denk ik dat de overheid zeer onzorgvuldig is geweest, dat die fouten veroorzaakt zijn door gebrek aan kennis. Maar het draagt allemaal natuurlijk niet bij aan herstel van vertrouwen bij de burgers."

Opeenstapeling

"Het is eigenlijk een opeenstapeling van achtereenvolgende akkoorden en convenanten, gemaakt via dit soort participatieve processen, die later niet volgehouden worden en die niet gehandhaafd worden. Die door een rechter ook niet afdwingbaar zijn en waardoor je eigenlijk frustratie op frustratie stapelt."

Vertrouwen

De overheid kan alleen op vertrouwen van de bevolking rekenen, als die burgers mogen meepraten en als duidelijk is dat er ook wat gebeurt met de ideeën die vanuit de bevolking worden aangedragen. Daar is volgens Leroy geen sprake van in het dossier Lelystad Airport. "Ik vind dat een hele slechte zaak."

Bron: "Serie luchtvaart" (deel 3) 24 januari 2019 op RTV Oost, Limburg (L1) en Omroep Gelderland
Zie ook Deel 1 en Deel 2

RTV oost: Laag overvliegende vliegtuigen