AD Online

PAS OP GESJOEMEL MET GELUIDSRUIMTE VLIEGVELD.

Er is geen maatschappelijk en geen politiek draagvlak voor uitbreiding van het aantal(vakantie)vluchten van en naar Rotterdam. Luchthavendirectie toont zich een slechte verliezer en zoekt naar slinkse constructies om toch hun zin door te drukken 
Alleen de VVD is hier voorstander van.
Gesjoemel met geluidsruimte RTHA
Het aantal klachten over de luchtvaart was nog nooit zo hoog. Als het aan VVD-Kamerleden, Schiphol en Rotterdam The Hague Airport ligt, dan krijgen omwonenden van RTHA te maken met nog meer geluidsoverlast en schadelijke stoffen in de lucht. De volledige trukendoos van de sector gaat daarbij wederom open.

Wat is er aan de hand? Op dit moment zitten trauma- en politiehelikopters nog in dezelfde geluidsruimte als vakantievluchten. De truc die de luchthaven nu probeert uit te halen is om de heli’s uit de geluidsruimte te plaatsen en de “vrijgekomen ruimte” doodleuk vol te vliegen met grote Boeings naar vakantiebestemmingen. Dit zou betekenen dat er ongeveer 10.000 extra Boeings kunnen gaan vliegen, vooral in de toch al drukke zomermaanden. De VVD probeert dit onzalige plan door te drukken in de Tweede Kamer. De partij regelde alvast een bijeenkomst over de helikoptervluchten, dat de opmaat moet zijn voor groei van het vliegveld.

Ongewild deel van dissussie

De hulpdiensten worden op deze wijze, ongewild, deel van een maatschappelijke discussie over de toekomst van de luchtvaart. Regelmatig maken de VVD en het vliegveld daarbij misbruik van het maatschappelijke draagvlak voor trauma- en politiehelikopters. Ze doen voorkomen alsof deze diensten ingeperkt zouden worden. Onjuist: er is geen beperking op het maatschappelijk verkeer. Of dat er veel geklaagd zou worden over traumahelikopters. Onjuist: 174 klachten over helikopters in 2017 t.o.v. 14.335 klachten over verkeersvliegtuigen Ook de rol van Schiphol, eigenaar van Rotterdam The Hague Airport, mag niet worden onderschat. De interferentie met Schipholverkeer zorgt nu al voor veel afwijkingen van routes en toenemende overlast. Qua vluchten en draagvlak heeft Schiphol haar eigen plafond inmiddels ruimschoots bereikt. Daarom probeert Schiphol de omwonenden aldaar te paaien door hun groeiplannen te projecteren op luchthavens elders in het land. Een bedreigende ontwikkeling voor de regio Rotterdam.

Veel te rooskleurig

De vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV-Rotterdam) liet een second opinion maken op de kosten-batenanalyse van groei op RTHA. Conclusie: de baten zijn meervoudig
overschat en de externe kosten, geluidshinder, CO 2 en luchtverontreiniging zijn onderschat.
De sector zelf zal niet graag erkennen dat haar eigen verdienmodel inmiddels totaal is ingehaald door de werkelijkheid.
Anno 2019 zit de luchtvaart op een doodlopend spoor. Uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en ultrafijnstof, oorverdovende geluidsoverlast en gevaarlijke situaties door drukte op de landingsbanen. Het maakt van de luchtvaart een van de meest schadelijke sectoren voor de volksgezondheid. Zowel op de korte als op de lange termijn is het daarom logisch om de hoeveelheid vluchten sterk terug te schroeven.

Rode Signalen

Alle signalen staan op rood. Klimaat, veiligheid, leefomgeving en gezondheid vragen om krimp van de luchtvaart. Tijd om op de rem te trappen en het verstand te laten beslissen in plaats van de commerciële belangen van de gulzige luchtvaartsector. We zien dat de sector de lucht claimt, maar feitelijk is die van de burger. Burgers willen schone lucht en stilte.
---
Bé Bosman en Richard Abbenhuis, adviseurs vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast.
Lammert van Raan, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren.

 
Bron: AD 26 januari 2019
2019 01 26 Gesjoemel met GELUIDSRUIMTE VLIEGVELD