AD Online

Onderzoek naar vertrek luchthaven Rotterdam The Hague Airport

De provincie Zuid-Holland laat onderzoeken of een andere invulling van Rotterdam The Hague Airport de financiering van een nieuwe luchthaven op een andere plek mogelijk maakt. Dat hebben provinciale staten met een aangenomen motie bepaald.

Een kleine meerderheid van de statenleden is gecharmeerd van het door de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) gepresenteerde plan om de luchthaven op termijn om te vormen tot Rotterdam Central Park. Volgens Bea Bosman van de BTV staan de rust, ruimte en natuur tussen Rotterdam, Den Haag en Delft onder druk en kan verplaatsing van het vliegveld soelaas bieden.

Toekomstbeeld van vliegveld  Toekomstbeeld van dezelfde ruimte hoe het ook zou kunnen.

De luchthavengronden zouden niet alleen geschikt gemaakt kunnen worden voor natuur, bos en fietspaden, ook biedt herinrichting volgens de bewoners ruimte voor een tweede Randstadrailverbinding via Delft naar Den Haag, evenals nieuwe woningen en bedrijven passend bij de kennisindustrie van de TU Delft.

Of Rotterdam Central Park financieel haalbaar is? De BTV denkt dat de gronden onder de luchthaven goed te gelde kunnen worden gemaakt. De bewoners wijzen in dat kader naar het onderzoek van VNO-NCW, dat becijferde dat de bouw van 200.000 woningen op de plek van Schiphol een nieuw vliegveld op zee financieel mogelijk maakt. De ontwikkeling van Schiphol Stad kan volgens de ondernemersorganisatie 13 tot 17 miljard euro aan grondopbrengsten opleveren.

Onderzoek
Of eenzelfde scenario ook voor Rotterdam The Hague Airport geldt, dat wil de politiek in Zuid-Holland nu ook graag weten. Zonder overigens te wijzen naar een plek waar de regionale luchthaven naartoe zou kunnen. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) voelt weinig voor een kosten-baten analyse van een alternatieve invulling van het vliegveld. ,,Zo’n onderzoek lijkt me niet gewenst, zeker omdat er geen plannen zijn om de luchthaven te verplaatsen’’, zegt ze.

De statenleden geven het provinciebestuur toch de opdracht om het onderzoek te laten uitvoeren. Verplaatsing van de luchthaven zou immers een einde maken aan de steeds ingewikkelder wordende discussie over de herrie en vervuiling die RTHA veroorzaakt. "Het vliegveld ligt dichtbij huizen en de petrochemische industrie, van alle luchthavens is het een van de slechtst denkbare plekken in het land", zegt Berend Potjer van GroenLinks. "Een luchthaven op een nieuwe plek biedt veel kansen", vult Wilco Scheurwater van de SGP/Christen Unie aan.

Bron: AD 20 februari 2019

2019 02 20 onderzoek verplaatsing RTHA